Přejít k obsahu

Domácnosti a automobily

Zbyněk Štech

15. 12. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava

Automobilů přibylo, průměrná spotřeba pohonných hmot nepatrně klesla.

Na spotřebu kapalných paliv v domácnostech a s ní spojené náklady má vliv především používání automobilů. V roce 2015 používalo osobní automobil v České republice 65,5 % domácností, v roce 2021 to bylo již 73,9 %. Podíl domácností, které automobil nevyužívaly, se tak snížil ze zhruba jedné třetiny na čtvrtinu. Bez auta se obešly především domácnosti důchodců, část domácností ve velkých městech využívajících především MHD nebo domácnosti nezaměstnaných.

Dieselový automobil používalo v obou sledovaných letech o něco méně než 35 % domácností, benzinový pak 63 % domácností v roce 2015 a o procento více v roce 2021.

Průměrná ujetá vzdálenost po území České republiky vzrostla z 8 226 km na 12 863 km. Zvýšila se i průměrná ujetá vzdálenost v zahraničí, a sice z 1 862 km na 2 051 km. Průměrná spotřeba nafty na území Česka v roce 2015 byla 6,4 litru na 100 km a za šest let se snížila na 6,3 litru na 100 km. Podobně i průměrná spotřeba benzinu na území Česka nepatrně klesla ze 6,7 na 6,6 litru na 100 km.

Rozdělení domácností podle paliv v automobilech (%)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby