Přejít k obsahu

Doktorandkou na technice?

Eva Henzlerová

01. 09. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Lidé
  • Ženy a muži
  • Vzdělávání žen a mužů, věda a digitalizace
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2021 bylo v doktorandských programech v Německu zapsáno 200,3 tis. studentů. To bylo o 8 tis. více než v roce 2020.

Jak uvádí i německý statistický úřad (Destatis), mezi doktorandy bylo 95,1 tis. žen (48 %) a 105,2 tis. mužů (52 %). V roce 2020 byl poměr žen a mužů 47 % ku 53 %. Průměrný věk doktorandů byl 30,2 let. Necelá čtvrtina (45,6 tis.)doktorandů byli cizí státní příslušníci. V roce 2021 se do doktorského studijního programu zapsalo 36,2 tis. osob, což bylo o 2 % více než v roce 2020. Průměrný věk poprvé přihlášených doktorandů v roce 2021 byl 26,9 let, 9,1 tis. osob začínajících na doktorátu (25 %) byli cizí státní příslušníci.
Zhruba čtvrtina (26 %) dělá doktorát v oborové skupině humánní medicína/zdravotní vědy Druhou nejpočetnější skupinou byli doktorandi v oborové skupině matematika a přírodní vědy (23 %), dále inženýrství (18 %) a právo, ekonomie a společenské vědy (17 %).

V jednotlivých předmětových skupinách byly zřetelné rozdíly v rozdělení pohlaví. Například čtyři z pěti doktorandů (78 %) ve skupině technických předmětů byli muži, zatímco dva ze tří doktorandů (67 %) ve skupině uměleckých a uměleckých předmětů byly ženy. V absolutních číslech získali doktorát nejčastěji muži v inženýrství (28 tis.), ženy v medicíně/zdravotnictví (31,9 tis.).

Více se dočtete zde.