Přejít k obsahu

Dokončené nebytové budovy dosáhly rekordu

Silvie Lukavcová

17. 08. 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Výstavba budov

Počet dokončených nebytových budov v Česku loni opět vzrostl a přesáhl dosud rekordní údaj z roku 2007. Celkové investiční náklady na výstavbu ovšem poklesly.

V České republice bylo v loňském roce postaveno 1 829 nových nebytových budov, ve srovnání s rokem 2018 tak jejich počet vzrostl o 12,8 %. Mírně, o 0,8 %, vzrostla rovněž celková podlahová plocha. Celková hod­nota investičních nákladů na nové nebytové budovy se však snížila o 31,9 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny roku 2018.

Nejvíc vzniklo hotelů

Ze všech postavených nebytových budov zaujaly již tra­dičně největší podíl hotely a obdobné budovy. Naopak nejméně bylo dokončeno administrativních budov. Největší investice směřovaly na stavby pro průmysl a skladování.

Objemově největší budovy se stavějí pro potřeby prů­myslu a skladování. V minulém roce připadlo na jednu takovou budovu v průměru 29,6 tis. m3 obestavěného prostoru a 3 029 m2 podlahové plochy. Nejmenší jsou hotely a obdobné budovy, které vykazují v průměru na jednu stavbu 545 m3 obestavěného prostoru a 128 m2 podlahové plochy.

Počty dokončených nových nebytových budov v České republice

Zdroj: ČSÚ
Nejdražší je Praha

Z územního hlediska se nebytové budovy stavěly nejvíce v Jihomoravském kraji, kde jich bylo dokončeno 383. Nejmenší počet (47) byl zaznamenán v Libereckém kraji.

Nejdražší a prostorově největší stavby vznikaly v Praze. Na jednu zde dokončenou budovu byly vyna­loženy investiční náklady v průměrné výši 70,4 mil. Kč, průměrná podlahová plocha připadající na jednu bu­dovu činila 3,9 tis. m2 a obestavěný prostor 18,7 tis. m3. Nejlevnější stavby v loňském roce byly dokončeny na Liberecku, kde průměrná investiční hodnota nepřesáhla 4,5 mil. Kč. Tyto budovy byly také nejmenší, neboť prů­měrná podlahová plocha zde byla 301 m2 a obestavěný prostor 1 625 m3.

Počty dokončených nebytových budov podle krajů (2019)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty