Přejít k obsahu

Dobrovolnické práci se věnují čtyři z deseti Švýcarů

Eva Henzlerová

20. 07. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2020 uvedlo 41 % obyvatel Švýcarska starších 15 let, že se práci dobrovolníka věnovali alespoň jednu hodinu týdně. V průměru každý dobrovolník pracoval více než čtyři hodiny za týden.

V šetření švýcarských statistiků nebylo rozlišováno, zdali se jedná o dobrovolnickou práci institucionalizovanou nebo neformální. Doba, kterou dobrovolnictví jedinci průměrně věnovali, se ale do roku 2016, kdy se konalo podobné šetření, mírně zkrátila, když v loňském roce to bylo 4,1 hodiny týdně, zatímco před pěti lety každý dobrovolník průměrně odpracoval 4,3 hodiny za týden. Také podíl dobrovolníků v populaci starší 15 let mírně poklesl, a sice ze 43 % na 41 %.

Institucionalizovaná dobrovolnická práce v klubech a organizacích byla v roce 2020 relativně přísně omezena kvůli ochranným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. To bylo patrné zejména ve sportovních a kulturních sdruženích. Na druhé straně došlo k nárůstu neformální dobrovolnické práce, jako je pomoc v sousedství, péče o děti, služby nebo péče a podpora příbuzných a přátel, kteří nežijí ve stejné domácnosti. V roce 2020 poskytovalo tyto služby 32,5 % obyvatel, v roce 2016 to bylo o 0,8 p. b. méně.

Ve srovnání s rokem 2016 se do neformální pomoci zapojily především věkové skupiny 25–64 let. Vysvětlení lze hledat opět v pandemii covid-19, kdy zejména mladší ročníky na dálku doučovaly děti, jejichž rodiče si neuměli poradit s nástrahami domácí výuky. Celkově se pak tato věková skupina snažila postarat o příbuzné i nepříbuzné seniory, na které nejvíce dopadalo omezení kontaktů a mobility coby ochranných opatření proti covid-19. Tím se senioři často ocitli mezi těmi, kteří byli na aktivitách dobrovolníků závislí, i když jinak jsou to často právě senioři, kteří se práci dobrovolníka věnují nejvíce a tráví jí více než 5 hodin týdně.

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v Česku vzrostl v roce 2018 meziročně o 2,6 % na téměř 57 milionů. Hodnota dobrovolnické práce byla 9,3 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 12 %.

Více zde a zde.