Přejít k obsahu

I v Rakousku přibývají jednočlenné domácnosti

Eva Henzlerová

30. 04. 2020

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 evidoval rakouský statistický úřad v průzkumu pracovních sil téměř 3,950 mil. soukromých domácností. V posledním čtvrtstoletí narostl zejména počet jednočlenných domácností.

Mezi lety 1985 a 2019 se počet soukromých domácností zvýšil o 41 % z 2,801 mil. na 3,950 mil. Ve stejném období vzrostla populace v soukromých domácnostech pouze o 17 % ze 7,481 mil. na 8,717 mil. osob. Zvyšování počtu domácností tak bylo jen částečně způsobeno populačním růstem. Významný důvod je třeba vidět především v rychlém přibývání jednočlenných domácností, jejichž počet se mezi roky 1985 a 2019 téměř zdvojnásobil (+93 %). V roce 2019 žilo v jednočlenných domácnostech 1,480 mil. rakouských obyvatel. Toto zvýšení mělo také vliv na průměrnou velikost domácnosti. V roce 1985 žilo v domácnosti 2,67 osoby, zatímco v roce 2019 obývalo průměrnou domácnost pouze 2,21 osoby. Celkem 2,328 mil. domácností bylo tvořeno jednou rodinou, 60,0 tis. domácností se skládalo z více rodin a v 82,0 tis. domácnostech žilo více osob, mezi nimiž nebyl příbuzenský vztah. Více ZDE.