Přejít k obsahu

Dnes je světový den dárců krve

redakce

14. 06. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Darování krve je projevem solidarity. Připojte se a zachraňujte životy!

Stát se pravidelným bezpříspěvkovým dárcem krve je jednoduchý a nezištný krok, který může udělat každý, aby posílil své společenství, podpořil zdravotní systém a zachránil životy.

V ČR je v nemocničních  transfúzních zařízeních registrováno asi 250 tis. pravidelných dárců krve a ročně přibude kolem 30 tis. nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300 tis. a počet prvodárců by měl činit cca 35 tis. ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje.

Krev se od sebe liší přítomností antigenů, podle kterých se následně dělí do skupin A, B, AB a 0, a takzvaným Rh faktorem, který je pozitivní, nebo negativní. Obě kritéria se dědí po rodičích a určují, jaký typ krve může člověk v případě nutnosti transfuze přijmout.

V České republice je nejčastěji rozšířenou krevní skupinou A, kterou má ji asi 40 až 44 % osob. Skupina 0 koluje v těle  30 až 34 % obyvatel Česka. Za ní se zastoupením 18 až 20 % následuje skupina B. Nejvzácnější je AB, tu má jen 8 až 9 % zdejší populace.

Celosvětově je skupina A nejvíc rozšířena v Evropě, skupina B zase v Asii, AB například v Bangladéši, nula je pak dominantní na americkém kontinentu.

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka. Podívejte se na stránky Červeného kříže.