Přejít k obsahu

Desetina obyvatel Nizozemska se cítí osaměle

Eva Henzlerová

12. 05. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Jistě nepřekvapí, že lidé žijící sami a rodiče samoživitelé se cítí osamělejší než ti, kteří žijí v páru. Výsledky průzkumu nizozemského statistického úřadu však ukazují, že ani život s partnerem vás před osamělostí nemusí chránit.

V roce 2019 uvedlo 9 % nizozemské populace ve věku 15 a více let, že se často cítí osaměle, 26 % přiznalo, že se někdy v posledním měsíci před šetřením cítili osamělí, zatímco zbývajících 66 % se osaměle necítilo.

Průzkum „Sociální soudržnost a pohoda“, který v roce 2019 uskutečnil nizozemský statistický úřad, zahrnoval otázky týkající se subjektivních pocitů osamělosti lidí. Respondenti byli požádáni, aby v odpovědi na prohlášení týkající se prožívání prázdnoty uvedli buď „ano“, „ne“, nebo „poněkud“. Dále se tazatelé ptali, zda mají ve svém okolí lidi, s nimiž se cítili spojeni, zda mají někoho, komu mohli důvěřovat, na něhož se mohli během těžkých období spolehnout. Zajímalo je rovněž, zda respondentům průzkumu chyběla společnost určitých lidí a zda se často cítili opuštěni. Poté byli na základě své reakce zařazeni do jedné ze tří kategorií; „často osamělí“, „někdy osamělí“ a „nikdy osamělí“.

Mírná osamělost ve smyslu chybějících sociálních kontaktů je častější u osob ve věku 75 a více let než u osob mladších. Jeden ze tří seniorů ve věku 75 let a více přiznal pocit, že se cítí trochu osaměle, téměř desetina pak uvedla, že pocit osamění zažívá velmi často. U mladších 75 let do těchto dvou kategorií souhrnně spadala jen čtvrtina respondentů. Starší lidé ve věku 75 a více let častěji uváděli určitou emoční izolaci, tedy chyběl jim někdo emocionálně blízký, než ti v mladších věkových skupinách. Roli hrála skutečnost, že starší lidé častěji žijí v jednočlenné domácnosti.

Mezi mladšími ročníky je specifická kategorie neprovdaných/neženatých. Jedna pětina svobodných lidí a více než čtvrtina osamělých rodičů měla stálého partnera, ale nežili spolu s ním. Osoby s partnerem, který není členem jejich domácnosti, jsou více osamělé než osoby bez partnera. Mezi lidmi žijícími single 8 % uvedlo, že se často cítí osamělí; tento podíl byl mezi singles s partnerem 16 %.

Více zde.

Více se dočtete zde: Kultura , Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností