Přejít k obsahu

Desetina mladých na Novém Zélandu nemá práci

Eva Henzlerová

11. 02. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Pandemie nemoci covid-19 na novozélandském pracovním trhu silně zasáhla zejména mladé lidi. A přestože se v loňském roce nezaměstnanost mladých opět snížila, zůstává třikrát vyšší než celostátní průměr.

Prudký meziroční nárůst nezaměstnanosti mladých, k němuž ve 3. a 4. čtvrtletí 2020 došlo v návaznosti na zavedená opatření proti šíření nemoci covid-19, znamenal, že ve věku 15 až 24 let bylo bez práce 13,8 % práceschopného obyvatelstva této věkové skupiny. V průběhu roku 2021 však míra nezaměstnanosti mladých lidí výrazně klesla až na 9,6 %, čímž se přiblížila úrovni před pandemií.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí bývá obvykle vyšší než celostátní průměr a dlouhodobá nezaměstnanost zase výrazně převažuje u starších věkových skupin. Mladí lidé jsou tedy většinou nezaměstnaní krátkodobě. Stejně tak je tomu i na Novém Zélandu. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 zde hledalo práci déle než šest měsíců 38,2 % nezaměstnaných ve věku 25–64 let, zatímco mezi osobami ve věku 15–24 let bylo bez práce déle než půl roku 21,4 % nezaměstnaných. V mezinárodním srovnání je míra nezaměstnanosti mladých lidí na Novém Zélandu relativně dobrá, poměr mezi mírou nezaměstnanosti osob do 24 let (9,6 %) a celkovou mírou nezaměstnanosti (3,2 %) je však vyšší než ve většině zemí OECD, upozorňují novozélandští statistici. Obvykle totiž dosahuje dvou- až dvouapůlnásobku.

Více informací zde.