Přejít k obsahu

Deficit a dluh vládních institucí, čtvrtletní sektorové účty – 2. čtvrtletí 2021

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Vládní finanční statistika

Deficit hospodaření vládních institucí ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhl 57,4 mld. Kč, což představovalo 3,8 %. HDP. Saldo se proti loňskému 2. čtvrtletí zlepšilo o 38,5 mld. Kč. Dluh vládních institucí se meziročně zvýšil o 252,2 mld. Kč na 2 517,0 mld. Kč. Míra zadlužení činila 42,7 % HDP.

V průběhu jara se výrazně zlepšila epidemická situace, což umožnilo zrušení většiny omezení, která svazovala ekonomiku. Zároveň se ale do výsledků promítá srovnání s loňským krizovým 2. čtvrtletím. Meziroční přírůstek výdajů zmírnil a dosáhl 43,0 mld. Kč (6,4 %). Velmi silně se navýšil objem vyplacených náhrad zaměstnancům (+25,9 mld. Kč). Rostly i sociální dávky a naturální transfery (+15,6 mld. Kč) a dotace (+9,3 mld. Kč). U obou se přírůstek zmírnil, ale výdaje zůstaly na vysoké úrovni ve srovnání s obdobím před rokem 2020, podobně jako v případě kapitálových transferů, které oproti loňskému 2. čtvrtletí klesly o 16,3 mld. Kč.

Obnovení ekonomické aktivity mělo příznivý dopad na příjmy vládních institucí, které se meziročně zvýšily o 81,5 mld. Kč (14,1 %). Rostla většina zdrojů příjmů, z toho nejvíce přijaté sociální příspěvky (+37,3 mld. Kč), vyšší byly i daně z výroby a dovozu (+14,2 mld. Kč) a běžné daně z důchodů a jmění (+12,5 mld. Kč). Klesly jen přijaté kapitálové transfery (–1,2 mld. Kč).

Většina ze zaznamenaného deficitu opět připadla na ústřední vládní instituce (–99,6 mld. Kč), které stále nesly náklady krize. Ostatní vládní instituce posilovaly své přebytkové hospodaření. Místní vládní instituce dosáhly přebytku 33,4 mld. Kč (i díky transferům od ústředních vládních institucí) a fondy sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny) měly kladné saldo 8,9 mld. Kč.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021

Uvolnění omezujících opatření dalo ve 2. čtvrtletí výrazný růstový impuls spotřebě domácností a na straně nabídky obchodu a službám. Zlepšení situace bylo spojeno i s oživením investiční aktivity podniků a domácností. Oproti 1. čtvrtletí tak HDP vzrostl o 1,0 %. Do srovnání s loňským 2. čtvrtletím značně zasahovala nízká srovnávací základna. Výsledný meziroční přírůstek HDP tak byl rekordní a dosáhl 8,1 %.

Nefinanční podniky

Ve 2. čtvrtletí 2021 se míra zisku nefinančních podniků (NP) oproti začátku roku snížila na 46,4 %. Zůstala ale výrazně nad úrovní loňského 2. čtvrtletí. Hrubá přidaná hodnota NP sice rostla, ale s ní i mzdové výdaje, které v minulosti působily na pokles ziskovosti. Podobně za loňskem zaostávala míra investic NP, která činila 26,6 %. Samotné investice rostly meziročně i mezičtvrtletně.

Domácnosti

Reálné příjmy na obyvatele ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 rekordně vzrostly (3,9 %) a meziročně byly vyšší o 6,4 %. Domácnosti v uvolněných podmínkách prudce navýšily svou spotřebu (o 4,8 % mezičtvrtletně a o 8,6 % meziročně). Jejich míra úspor navzdory poklesu proti loňsku i předchozímu kvartálu zůstala na vysoké úrovni (21,3 %). Domácnosti také více investovaly. Jejich míra investic dosáhla 9,5 %. Mezičtvrtletně mírně vzrostla a meziročně byla výrazně vyšší.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty