Přejít k obsahu

Čtvrtina mladých Rumunů trpí sociální deprivací

redakce

31. 03. 2022

  • Statistiky
  • Tipy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V EU v roce 2020 dosáhla míra vážné materiální a sociální deprivace mezi mladými lidmi v Rumunsku ve věku 15–29 let 7 %. Ve srovnání s rokem 2019 se zvýšila o 2 procentní body.

Stejná míra deprivace (7 %) platila v roce 2020 pro evropskou populaci jako celek, tj. bez ohledu na věk. Mezi členskými státy EU byl nejvyšší podíl mladých lidí, kteří byli vážně materiálně a sociálně znevýhodněni, zaznamenán v Rumunsku (24 %), dále v Bulharsku (21 %) a v Řecku (16 %). Naproti tomu nižší než 3 % byl tento podíl v 11 z 26 členských států s dostupnými údaji: v Lucembursku, v Chorvatsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Slovinsku, v Polsku, v Nizozemsku, v Česku, na Kypru, ve Švédsku a v Rakousku.

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst zde.