Přejít k obsahu

ČSÚ zveřejnil nové vydání krajských statistických ročenek

redakce

20. 12. 2023

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Regionální statistiky

Krajské správy Českého statistického úřadu vydaly již po třiadvacáté v řadě své krajské statistické ročenky. Publikace přináší statistický pohled na kraje od jejich ustavení v roce 2000, soustřeďují se ale především na období let 2020–2022. Uživatelé v nich naleznou nejen krajské údaje, ale také data za dílčí nižší územní celky. Ročenky všech 14 krajů Česka jsou dostupné na webu ČSÚ.

Podoba všech krajských ročenek je pro snadnou orientaci sjednocená svou strukturou i tématy.  Každá obsahuje 28 kapitol se zhruba 200 tabulkami, 50 grafy a 24 kartogramy, charakteristikou kraje a metodickými vysvětlivkami, v nichž zájemci získají podrobné údaje o příslušném kraji a jeho územních celcích. V online verzi ročenek na webu ČSÚ je navíc k dispozici téměř 200 dalších tabulek s mezikrajskými srovnáními z nejrůznějších oblastí.

Z publikovaných krajských dat například vyplývá, že v roce 2022 vzrostl počet obyvatel ve všech krajích Česka, a to poprvé od roku 2008. Vliv na to měl především kladný výsledek zahraničního stěhování. Pouze v Praze se na populačním růstu kromě migrace částečně podílela i přirozená měna obyvatel.  Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení se meziročně zvýšila a přiblížila se předcovidovým výsledkům z roku 2019, ve čtyřech krajích ji dokonce převýšila. Počet dokončených bytů byl v roce 2022 nejvyšší od roku 2008, nejvíce bytů bylo loni tradičně dokončeno ve Středočeském kraji. Podíl nezaměstnaných osob ve všech krajích meziročně mírně vzrostl, pouze v Moravskoslezském kraji lehce klesl, přesto však zůstal mezi kraji nejvyšší.

Vzhledem k požadavku na dlouhodobou srovnatelnost dat se obsah krajských ročenek proti minulým vydáním zásadně nezměnil. Hlavní obsahovou odlišností je v tomto vydání změna názvu kapitoly Zdravotnictví na Zdraví, spolu s rozšířením publikovaných informací, a zařazení dalších údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021. V kapitole Volby pak uživatelé naleznou výsledky lednové volby prezidenta republiky.