Přejít k obsahu

ČSÚ zveřejnil kalendář statistik pro rok 2024

redakce

14. 12. 2023

  • Události
  • Česko

Český statistický úřad zveřejnil termíny vydávání statistických výstupů na celý následující rok. V Katalogu produktů pro rok 2024 je celkem 316 různých periodických i jednorázových titulů, které budou zveřejněny v 1 138 termínech. Uživatelé tak dopředu vědí, kdy budou zveřejněny např. údaje o inflaci, vývoji mezd, počtu narozených dětí či třeba spotřebě potravin.

Katalog produktů obsahuje přehledný a úplný seznam všech statistických výstupů ČSÚ pro kalendářní rok. Jsou zde všechny publikace, časové řady, analýzy, časopisy a brožury nebo plánované revize. Stále významnější roli hrají i otevřená data, která jsou uživatelům bezplatně poskytována ve formátu umožňujícím následné strojové zpracování. Důležitou součástí Katalogu produktů je pak i seznam a kalendář uvolňování tzv. Rychlých informací. Ty přinášejí nejnovější data o české ekonomice a společnosti. Vzhledem k citlivosti těchto údajů a jejich možnému vlivu na finanční trhy je nezbytné je uvolňovat v předem plánovaných a veřejně oznámených časech, a to všem uživatelům bez rozdílu v tomtéž čase. Vždy je tedy dopředu známé, kterého dne přesně v 9:00 hod. bude jaká informace uvolněna.

„Existence katalogu samotného a hlavně dodržování naplánovaných termínů přispívají k transparentnosti a nezávislosti české státní statistické služby, protože termíny jsou plánovány pouze s ohledem na kvalitu a dostupnost dat,“ upozorňuje Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ.

Katalog, který je přístupný na webových stránkách ČSÚ v rubrice „Vydáváme“, nabízí řadu užitečných funkcí. Každý uživatel si tak může vyhledávat nebo filtrovat požadovaný titul podle svých potřeb. V Katalogu produktů najdete kromě výše uvedených Rychlých informací například filtry pro časové řady, publikace, otevřená data nebo analýzy.

Pro rok 2024 je navrženo celkem 316 datových souborů, o 16 více než v roce 2023. Většinu titulů publikuje ČSÚ jen elektronicky, pouze u 46 svým charakterem mimořádných výstupů plánuje i jejich tištěnou podobu. Přes 60 % výstupů roku 2024 bude dispozici i v angličtině.

Do právě zveřejněného Katalogu budou průběžně přidávány další výstupy – jde například o tiskové zprávy nebo různé tematické analýzy, jejichž názvy ani termíny nejsou předem známy.

Výstupy podle Katalogu se zveřejňují v avizovaných dnech zpravidla v 9:00 hod.