Přejít k obsahu

ČSÚ zahájil další ročník šetření životních podmínek

redakce

14. 02. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností
  • Životní podmínky domácností

Pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách letos probíhá v období od 4. února do 18. června. Odborně proškolení tazatelé při něm osobně navštíví po celé republice téměř 11,5 tisíce domácností. Smyslem šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně již od roku 2005. Jednotliví členové náhodně vybraných domácností při něm odpovídají tazatelům na otázky týkající se bydlení, pracovní aktivity, příjmů a vyjadřují se i k materiálním a zdravotním podmínkám. Obdobné zjišťování probíhá v celkem 34 evropských zemích,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Někteří z respondentů jsou zapojeni do šetření o životních podmínkách již z předchozích let, nicméně 4 750 domácností je letos osloveno poprvé. Všechny tyto domácnosti jsou do něj zahrnuty na základě náhodného výběru z registru domů a bytů ČR a údaje se budou zjišťovat za všechny osoby, které tvoří vybranou domácnost.

„Zapojení pracovníci se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření,“ upozorňuje Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ. Průkaz tazatele vydává příslušná Krajská správa ČSÚ a jedná se o oboustranně potištěnou polykarbonátovou kartu, která je opatřena ochrannými prvky a logem úřadu. Totožnost tazatele je navíc možné ověřit přímo na webu ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou ze zákona důsledně chráněna. Rovněž všichni pracovníci zapojení do zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí.

Výsledky šetření z minulého roku představili odborníci ČSÚ na tiskové konferenci 2. února 2023. Vyplynulo z nich mimo jiné, že na každou osobu v české domácnosti připadal za rok 2021 průměrný čistý příjem 241,2 tisíc korun, což je o 21 055 korun více než v roce 2020. Měsíční průměr čistých příjmů na osobu dosáhnul 20 097 korun. Celkové výdaje za bydlení v roce 2022 činily v průměru 6 820 korun měsíčně na domácnost. Míra ohrožení příjmovou chudobou byla 10,2 %, materiálně a sociálně deprivovaných domácností bylo 4,8 %. Další informace přináší aktuální publikace Životní podmínky 2022.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo