Přejít k obsahu

ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod

redakce

14. 09. 2023

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Český statistický úřad spustil novou vyhledávací aplikaci Databáze zahraničního obchodu se zbožím. Obsahuje údaje zahraničního obchodu se zbožím založené na principu změny vlastnictví mezi rezidenty v Česku a v zahraničí, a to v maximální možné míře podrobnosti.

„Nová databáze zahraničního obchodu obsahující podrobné údaje za zboží vznikla jako odpověď na globalizovanou ekonomiku, neboť podstatou vývozu a dovozu zboží je změna vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Dříve používaný koncept založený pouze na pohybu zboží přes hranice toto plně neumožňoval,“ upřesňuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu. Spuštěním této aplikace tak ČSÚ fakticky završil důsledné oddělení statistiky zahraničního obchodu se zbožím od statistiky pohybu zboží přes hranice.

Údaje obsažené v Databázi zahraničního obchodu se zbožím mají statistický charakter a vypovídají o skutečně provedených obchodech mezi rezidenty a nerezidenty ČR. Nelze je zaměňovat s vykázanými toky zboží, které změnu vlastnictví nezohledňují a které jsou součástí Databáze pohybu zboží přes hranice. Zatímco údaje zahraničního obchodu se zbožím lépe vystihují ekonomickou realitu mezinárodního obchodování ČR, pro mezinárodní srovnání údajů je naopak nutné i nadále využívat údaje statistiky pohybu zboží přes hranice, která je založena na harmonizované mezinárodní metodice.

V databázi jsou dostupné údaje od roku 2020 přepočtené aktualizovanou metodou, v třídění dle jednotlivých komodit v různých klasifikacích a v podrobnosti až do úrovně jednotlivých položek Kombinované nomenklatury, s možností kombinace se zeměmi a ve vybraných časových obdobích. Údaje za aktuálně zveřejňovaný měsíc jsou dostupné vždy na úrovni klasifikace CZ-CPA2, a to i podle zemí. Podrobnější údaje jsou pak k dispozici vždy o měsíc později, tedy se zveřejněním dalších měsíčních dat. Důvodem je dostupnost údajů z přiznání k DPH, které jsou významným zdrojem pro sestavení této statistiky a jsou k dispozici s měsíčním zpožděním. Nemělo by tak docházet k větším revizím podrobnějších úrovní dat právě z tohoto důvodu.

„Výhodou nové aplikace bezesporu je, že v ní lze kombinovat více klasifikací zboží a jejich úrovní, a to při zadávání úrovně zobrazení a úrovně výběru příslušných klasifikací zboží,“ vysvětluje Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Pokud si uživatel zadá například do úrovně zobrazení Kombinovanou nomenklaturu a do úrovně výběru klasifikaci CZ-CPA2, zobrazí se mu údaje za všechny kódy Kombinované nomenklatury, které spadají do zadané CZ-CPA2, aniž by uživatel musel znát či vyhledávat různé převodníky mezi příslušnými klasifikacemi. Uživatelé si budou i v nové Databázi zahraničního obchodu se zbožím údaje exportovat či ukládat zadané dotazy na údaje pro opakované využití.