Přejít k obsahu

ČSÚ rozšířil statistiku cen energií o nová data

redakce

26. 09. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Český statistický úřad nově uživatelům poskytuje nejen statistiku nabídkových cen energií, ale zveřejňuje i průměrné ceny skutečně placené domácnostmi. Ty v prvním pololetí roku 2023 platily průměrně v nejběžnějších odběrových pásmech za elektřinu 7 607 Kč za MWh, v případě plynu pak 2 696 Kč za MWh.

Český statistický úřad ve spolupráci s největšími obchodníky s energiemi počínaje dnešním dnem rozšiřuje statistiku cen energií o nový ukazatel průměrných cen elektřiny a plynu hrazených domácnostmi, a to v časové řadě od roku 2021. Doposud používaná metoda výpočtu přitom vycházela z ceníkových cen obchodníků s energiemi.

„Pokud nedochází k zásadním změnám na trhu, tak nabídkové ceny přibližně kopírují i ceny reálné. V turbulentní době, kdy je situace na energetickém trhu dynamická, se však rozdíl mezi nabídkovými a skutečně hrazenými cenami prohloubil. Díky nově získaným datům mohl ČSÚ na tuto situaci adekvátně reagovat a vyjít vstříc požadavkům uživatelů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nová metoda je založena na jednotkových cenách vypočtených jako podíl tržeb v daném období a prodaného množství ve fyzických jednotkách.

V prvním pololetí letošního roku platily domácnosti průměrně 7 607 Kč za MWh elektrické energie v nejběžnějším odběrovém pásmu DC a 2 696 Kč za MWh plynu (odběrové pásmo D2). V mezinárodním srovnání byly ve druhém pololetí roku 2022, za které jsou srovnatelná data dostupná, ceny elektřiny v Česku 7. nejnižší v EU a ceny plynu pak 10. nejnižší. V souladu s doporučením Eurostatu je přitom v cenách elektřiny za druhé pololetí roku 2022 promítnut úsporný tarif a odpuštění poplatku na podporované zdroje energie. Meziročně tak platily domácnosti za elektřinu o 20 % méně, zatímco plyn pro domácnosti byl o 74 % dražší. Bez úsporného tarifu by bývaly domácnosti platily za elektřinu o 23 % více.

Na přípravě metodiky se podílela pracovní skupina, ve které pod vedením Českého statistického úřadu zasedli zástupci Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a nejvýznamnějších prodejců energií. Tvorba metodiky výpočtu byla přitom průběžně konzultována s Eurostatem, který ji schválil, a data podle nové metody budou zveřejněna v jeho databázi. Český statistický úřad bude nadále publikovat průměrné ceny energií zjišťované oběma metodami, neboť mají svoji vypovídající hodnotu pro určitý typ uživatelů.