Přejít k obsahu

ČSÚ přináší komplexní pohled na seniorky a seniory

redakce

05. 12. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Senioři

Český statistický úřad dnes zveřejnil analýzu Senioři v ČR v datech 2023. Jejím cílem je poskytnout veřejnosti souhrnný pohled na tuto stále rostoucí skupinu naší populace, a to z nejrůznějších hledisek.

Analýza je podobně jako v minulých letech uvozena pohledem na oblast statistik obyvatelstva, včetně sňatků, rozvodů a příčin smrti. Pokrývá ale také sociální situaci seniorů, oblast sociálního zabezpečení a další témata.

O stárnutí populace se často hovoří jako o hrozbě. Naše čísla nicméně ukazují, že seniorky
a senioři si delší život užívají a jsou stále více aktivní. A to nejen na trhu práce, kde již desetina zaměstnaných je starších šedesáti let. Senioři se dnes například dostávají i více do střetu se zákonem. Za sedm let se navýšil jejich podíl na vězeňské populaci z jednoho na dvě procenta
,“ popisuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Senioři neustále rozvíjejí i své schopnosti v oblasti moderních komunikačních technologií. „Mobilní telefon je technologií, kterou si osvojili již téměř všichni senioři. V roce 2023 ho používalo 96 % osob starších 65 let. Tento podíl se v posledních letech již nemění, prudce ale roste podíl seniorů využívajících smartphony,“ říká Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Zcela novými částmi analýzy jsou pak kapitoly o inflaci a o dopravě. Poslední rok ukázal, že domácnosti důchodců jsou více ohroženy inflací v oblasti potravin a nealkoholických nápojů, neboť tyto složky spotřeby jsou pro ně významnější než pro ostatní populaci a tvoří největší část jejich spotřebního koše. V dopravě potom dochází k prudkému nárůstu počtu vydaných řidičských průkazů skupiny B osmdesátiletým a starším osobám. Mezi roky 2018 a 2023 se navýšil o 41 % z hodnoty přibližně 96 tisíc na cca 135 tisíc osob. U žen se tento počet dokonce takřka zdvojnásobil.

Na vzniku průřezové publikace Senioři v ČR v datech 2023 se podílelo jedenáct odbornic
a odborníků z Českého statistického úřadu a jeden z Ministerstva dopravy.