Přejít k obsahu

ČSÚ: Malý lexikon obcí České republiky 2018

Vítězslav Kozelek

17. 01. 2019

  • Tipy
  • Publikace a časopisy

Publikace z produkce Českého statistického úřadu obsahuje vybrané údaje z městské a obecní statistiky za rok 2017 za všechny obce ČR v územní struktuře roku 2018.

Kapitolám, které přinášejí údaje o jednotlivých obcích daného kraje, předchází úvodní kapitola, v níž je věnována pozornost krajům, okresům a správním obvodům obcí s rozšířenou působností v ČR. Struktura úvodní kapitoly se od všech ostatních liší, ale i ona začíná mapou, na níž je přehledně zobrazeno rozdělení České republiky na kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností. Za každou obec jsou v publikaci k dispozici údaje o počtech částí obce, počtu katastrů, katastrální výměře, počtu obyvatel (s rozdělením na věkové skupiny 0–14, 15–64 a 65 a více let) a počtu obcí v roce 1930. Nechybějí ani informace o tom, kolik domů, resp. bytů v obci je napojeno na veřejné sítě, tj. na kanalizaci s rozlišením, zda je toto zařízení napojeno na čističku odpadních vod, dále na veřejný vodovod, a také je-li v obci zaveden plyn. Více ZDE.