Přejít k obsahu

ČSÚ důvěřují dvě třetiny osob

redakce

08. 09. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Po ukončení terénní fáze sčítání lidu, domů a bytů provedl ČSÚ vyhodnocení komunikační kampaně, jehož součástí bylo i zjišťování, do jaké míry sčítání ovlivnilo názor lidí na důvěryhodnost a užitečnost ČSÚ. V telefonickém průzkumu, který proběhl za­čátkem června, devět z deseti respondentů uvedlo, že sčítání ovlivnilo jejich vnímání ČSÚ pozitivně a jen u 10 % se vnímání ČSÚ zhoršilo. ČSÚ cel­kově důvěřuje 64 % respondentů, dalších 22 % re­spondentů je v otázce důvěry neutrální a nedůvěru vyjádřilo 11 % dotázaných. Největší důvěru má ČSÚ ve skupině mladých do 30 let s maturitou a mezi podnikateli a vysokoškoláky. Nejhůře ho vnímají zaměstnanci se základním vzděláním nebo vyučení. Za užitečnou instituci považují ČSÚ tři čtvrtiny respondentů s tím, že vyšší podíl kladných odpo­vědí byl opět zaznamenán mezi mladými s maturi­tou a podnikateli a vysokoškoláky. Méně souhlasu s tímto tvrzením vyjádřili zaměstnanci se základním vzděláním nebo vyučení.

Do jaké míry důvěřujete Českému statistickému úřadu?

Zdroj: Kantar CZ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.