Přejít k obsahu

Co Řek, to samostatný podnikatel?

Pavel Hortig

11. 05. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Nejvyšší podíly samostatně výdělečných osob v Evropské unii byly v roce 2018 v regionech Řecka, nejnižší v rumunském hlavním městě Bukurešti. Vysoké míry pak vykazovala hlavní města na západě a severu EU, ale také Praha.

Vyšší podíl samostatně výdělečných osob signalizuje přítomnost podnikatelského ducha v dynamických a inovativních ekonomikách. Může však také naznačovat nejistou povahu pracovně právních vztahů v dané zemi. Zatímco osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) se snaží při práci využívat větší autonomii a flexibilitu, v krizových obdobích, jako je bezesporu současná epidemie koronaviru, patří mezi nejvíce ekonomicky ohrožené. Evropský statistický úřad proto zveřejnil základní informace o OSVČ v regionech EU.

V roce 2018 vykonávala v celé EU samostatně výdělečnou činnost jedna ze sedmi (14 %) zaměstnaných osob ve věku 20–64 let, tedy celkem 26 milionů lidí. Nejvyšší podíl OSVČ v celé Unii byl zaznamenán v jihořeckém regionu Peloponnisos, kde tato skupina zahrnovala více než dvě pětiny (42 %) pracovní síly. Rekordní podíly OSVČ mezi všemi zaměstnanými však dosahovalo celkem 11 z 13 řeckých regionů.

Naopak nejnižší podíl OSVČ byl zaznamenán v rumunském hlavním městě Bucureşti-Ilfov (4 %). Za Bukureští pak následovaly Észak-Magyarország v Maďarsku a Vest v Rumunsku (shodně 6 %) a Övre Norrland ve Švédsku (7 %). Některé z nejnižších podílů OSVČ (okolo 7 %) vykazovaly severní a západní regiony EU. Patřilo sem několik severních oblastí Německa (Sachsen-Anhalt, Arnsberg, Braunschweig, Oberfranken a Münster), Dánska (Nordjylland a Midtjylland) a celé Lucembursko.

V mnoha severních a západních členských státech EU dosahovaly regiony hlavních města nejvyšší podíly OSVČ. To platilo zejména pro Noord-Holland v Nizozemsku (20 %), Région de Bruxelles-Capitale v Belgii (15 %) a Berlín v Německu (14 %). Naopak nejvyšší podíly samostatné výdělečné činnosti ve východních a jižních regionech EU jsou obvykle spojeny s venkovskými oblastmi, kde mnoho OSVČ pracuje v zemědělství. Výraznými výjimkami byly Praha (21 %), Budapešť (14 %) a Zahodna Slovenija (13 %), které měly nejvyšší míru OSVČ mezi českými, maďarskými a slovinskými regiony.

Více zde.

Více se dočtete zde: Zaměstnanost, nezaměstnanost