Přejít k obsahu

Čísla z první ruky - Praha - 2021

redakce

30. 09. 2022

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Regionální statistiky

I letos vyšla statistická brožura se zajímavými daty o Praze za předchozí rok. Kromě tradičních demografických dat o počtu a pohybu obyvatel a jejich věkové struktuře obsahuje i údaje o zaměstnanosti, vědě a výzkumu a základní výsledky se Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Od roku 2020 je součástí publikace také infografika v prostřední části a větší množství grafů, než bylo obvyklé v předchozích ročnících.

Z čísel vyplývá, že ke konci roku 2021 bylo v Praze evidováno 1,275 milionu obyvatel, z nichž 51 % byly ženy. Ženy se vyznačují starší věkovou strukturou, a tak průměrný věk žen v Praze (43,7 let) byl mírně vyšší než průměrný věk mužů (40,7 let). Ženy ve věku 65 a více let tvořily 23 % z celkového počtu žen, podíl mužů v této věkové kategorii byl 15 %.

Praha je dlouhodobě lákavým cílem pro migranty, její migrační saldo je řadu let kladné. I v roce 2021 tedy převažovali přistěhovalí nad vystěhovalými, a sice o 15,3 tisíce osob. Také převaha živě narozených nad zemřelými je v Praze stálá, ačkoliv se přirozený přírůstek již pátý rok snižuje.

Z údajů strukturální mzdové statistiky, která je uživateli velmi žádaná, vyplývá, že medián hrubých mezd činil v Praze u žen 38 386 Kč a u mužů 44 250 Kč. Celkový medián (za obě pohlaví) dosahuje 81 % úrovně průměrné mzdy zjištěné ve strukturální mzdové statistice. Z této statistiky lze také vyčíst, že nejvyšší průměrné mzdy měli zaměstnanci pracující v řídicích pozicích (111 739 Kč) a jako specialisté (67 542 Kč). Jejich mzdy výrazně přesahovaly mzdy pracovníků na stejných pozicích v Česku celkem (o 26 %, resp. o 14 %). Nejnižší mzdy pobírali v Praze osoby zaměstnané jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (22 982 Kč). Jejich průměrná mzda byla dokonce nižší než průměrná mzda zaměstnance na stejné pozici v Česku celkem.

Po deseti letech obsahuje publikace Čísla z první ruky opět údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů. Ze sčítání provedeného v roce 2021 vyplývá, že počet obyvatel obvykle bydlících v Praze byl 1,30 milionu. Obyvatelé s českým občanstvím tvořili 84 % a s cizím občanstvím téměř 14 %. Z obvykle bydlících cizinců bylo v Praze nejvíc občanů Ukrajiny (31 %), Slovenska (14 %) a Ruska (13 %). Také Vietnamci s podílem 7 % patří v hlavním městě k významné menšině.

Sčítání lidu sledovalo rovněž populaci žen a jejich plodnost. Ze všech v Praze obvykle bydlících žen, kterým bylo k datu sčítání více než 15 let, jich 34 % mělo 2 děti a 32 % bylo bezdětných. Mnohé z bezdětných však patří do věkových kategorií, u nichž se očekává, že děti ještě mít budou. Jedno dítě mělo 22 % žen. Brožura je svou formou určena široké veřejnosti a lze ji nalézt na webových stránkách ČSÚ, v tištěné podobě pak například v Ústřední statistické knihovně.

Čísla z první ruky – Praha – 2021

Zdroj: ČSÚ

Publikace je dostupná zde.