Přejít k obsahu

Činnost c. k. pražské policie

Pavel Hortig

31. 05. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Pražští policisté na konci 19. století byli zachránci životů i pomocníci cenzury.

O bezpečnost obyvatel a návštěvníků Prahy se v roce 1892 staralo celkem 600 strážníků. Jejich práce vyžadovala mimořádné nasazení. Obvod c. k. pražského policejního ředitelství zahrnoval tehdejší Prahu, tedy Staré a Nové Město, Josefov, Hradčany a Malou Stranu, čtyři předměstské samostatné obce (Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov) a deset dalších obcí. Celkem na tomto území žilo 368 837 obyvatel.

C. k. pražské policejní ředitelství

V čele úřadu stál policejní ředitel, jemuž bylo podřízeno 59 vyšších policejních úředníků, z toho čtyři policejní radové, 10 vrchních komisařů a 19 komisařů. Běžnou policejní práci vykonávalo celkem 600 strážníků pod vedením vrchního dozorce stráže. Každý den bylo ve službě 354 mužů, z nichž většina vyrážela do ulic na hlídku. Část tvořila policejní pohotovost, připravenou ve dne v noci k zásahu. Ředitelství zaměstnávalo celkem 771 osob. Jeden policista připadal na zhruba 500 obyvatel Prahy (pro srovnání: v současnosti je jeden policista na 200 obyvatel).

Už tehdy zabíralo spoustu času „papírování“ spojené s vydáváním různých povolení a zajišťováním dalších byrokratických úkonů. V roce 1892 vydali pražští policisté 2 141 povolení k pořádání plesů a tanečních zábav, 251 povolení k produkci divadelních představení, 8 321 povolení k uspořádání koncertů a jiné hudební produkce a 3 501 povolení k provozu hostinců přes vymezenou otevírací dobu. Vedle toho vyhotovili 1 193 pasů pro cesty do ciziny a 629 zbrojních pasů. Policisté měli na starosti i byrokratické úkony spojené s ohlašováním změn. Registrovali všechny nově příchozí do hlavního města (74 387 zapsaných hlášení), nové nájemníky bytů (15 976 zapsaných), ale i dělníky či vojenské rezervisty a brance (26 996 zapsaných). Velkou část policejní agendy zabraly ohlášky změn pobytu a zaměstnání domácích sluhů a služek (57 522 zapsaných) a také povinnost informovat jiné úřady o bydlišti hledaných osob (21 031 případů). Strážci zákona byli využíváni i při konfiskaci politicky nebo morálně závadných knih, novin a časopisů, které neprošly cenzurou, a měli povinnost dohlížet na divadelní představení (4 832 případů). Do jejich kompetence spadala rovněž asistence při vyhlašování výsledků státní loterie. Policejní úředníci vedli o všem přesné záznamy, včetně počtu odeslaných služebních depeší policejním telegrafem (315 184) a odchozích hovorů policejním telefonem (33 347).

Zatýkání a postrky

Policisté uskutečnili celkem 11 953 pátrání a 5 492 šetření trestních případů mimo zatčení a 16 670 řízení s osobami zadrženými v Praze. V 1 674 případech zasahovali při pouličních nepokojích, politických shromážděních a na schůzích spolků a vykonali 50 731 blíže nespecifikovaných prohlídek, včetně nočních inspekcí. Běžně asistovali při urovnávání sporů (1 734 případů) a následně museli doručovat úřední výměry a vyrozumění (26 076 případů). Každodenní rutinou bylo pro tehdejší strážce pořádku zatýkání (78 denně). Ročně došlo celkem ke 28 565 zatčením, z tohoto počtu strážníci předali c. k. zemskému trestnímu soudu 857 osob, c. k. okresnímu soudu 3 521 osob a do všeobecné nemocnice odvezli 790 osob. Do „blázince“ tehdy putovalo 71 zatčených. V zemských věznicích na Hradčanech a v Řepích skončilo 41 osob, 141 osob bylo předáno vojenským, finančním a jiným úřadům. Takzvaným „postrkem“ bylo z Prahy vyhoštěno do své domovské obce 4 670 osob, dalších 13 716 osob policisté potrestali mimosoudně.

Zatýkání postihovalo ve zvýšené míře tuláky a pouliční prostitutky. Strážníci arestovali celkem 7 848 tuláků, z toho 5 812 mužů a 2 036 žen. Možná překvapí, že ve 141 případech se jednalo i o děti mladší 10 let. Provozovatelek nejstaršího řemesla zatkli celkem 1 531, z nich 231 žen a dívek bylo s domovským právem v Praze a 1 300 pocházelo odjinud. Nejvíce prostitutek skončilo v celách policejního komisařství na Starém Městě (336), stovky dalších na komisařstvích v dolní části Nového Města (330), horní části Nového Města (307) a v sousedních obcích Karlín (206) a Královské Vinohrady (222).

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.