Přejít k obsahu

Cestovní ruch v krajích reagoval na proticovidová omezení odlišně

redakce

25. 05. 2023

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Regionální statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Satelitní účet cestovního ruchu

Přijatá opatření proti šíření epidemie covid-19 se dotkla cestovního ruchu ve všech našich krajích. Ze svého zaměstnání v turismu odešlo v Praze mezi lety 2019 a 2021 přes 17 procent pracovníků, v Karlovarském kraji dokonce téměř čtvrtina. Karlovarský kraj zůstával i v roce 2021 regionem s nejvyšším podílem zaměstnanosti v oboru a také s nejvyšším podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty všech odvětví kraje.

Cestovní ruch patřil během pandemie koronaviru mezi nejvíce zasažené sektory hospodářství. V roce 2021 reprezentoval na národní úrovni 1,53 % hrubé přidané hodnoty (84,8 miliardy korun). Zaměstnanost v oboru činila 215,2 tisíce osob, což bylo meziročně o 2,5 % méně.

Dopady koronavirové pandemie významně ovlivnily i regionální výsledky za jednotlivé kraje Česka. Nejvíce se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha, a to 25 % na zaměstnanosti (54,4 tis. osob) a 30 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví. Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu nicméně v hlavním městě poklesla během dvou let o více než polovinu na hodnotu 25,1 miliardy korun, zatímco v roce 2019 dosáhla 53,2 miliardy korun.

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů vyjadřuje podíl na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2021 cestovní ruch tvořil 3,0 % regionální hrubé přidané hodnoty (2,7 miliardy korun). V roce 2019 to však bylo 5,4 %. Praha dosáhla hodnoty 1,65 %.

V Karlovarském kraji v turismu přímo pracovalo 9,5 tisíce osob, což představovalo podíl 7,8 % na zaměstnanosti regionu. V oboru zde působil zhruba každý třináctý pracující. Vyšší objem lidské práce je v tomto regionu tradičně spojen s poskytováním převážně lázeňských a wellness služeb. V Praze cestovní ruch zaměstnával 5,6 % osob, tedy téměř každého osmnáctého pracujícího. Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti z oboru odešel do roku 2021 zhruba každý šestý pracující v Praze a téměř čtvrtina osob zajišťujících dříve služby turistům v Karlovarském kraji.

Detailní pohled na ekonomické postavení odvětví v krajích přináší aktualizované časové řady Regionálního satelitního účtu cestovního ruchu pro období 2010 až 2021.