Přejít k obsahu

Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností

Příjmy českých domácností se stabilně zvyšují.

Na každou jednotlivou osobu v českých domácnostech připadal v roce 2019 (dle šetření SILC 2020) průměrný hrubý peněžní příjem 251 tisíc Kč. Čistý příjem činil 209,8 tisíce Kč, tedy o 14 700 korun více než v roce předchozím. Po očištění o inflaci to znamenalo reálný nárůst příjmů o 4,7 %.

Průměrné měsíční náklady domácnosti na bydlení v roce 2020 činily 6 tisíc Kč a čtvrtina z toho šla na úhradu nájemného a druhá čtvrtina na platby za elektřinu. V roce 2010 to bylo 5 tisíc Kč s podobnou strukturou nákladů. V roce 2020 bylo u nás 5 % osob žijících v materiálně deprivovaných domácnostech, v roce 2010 jejich podíl činil 8,2 %.

bit.ly/vdb-prijmy-vydaje-zivotni-podmínky

Složení a příjmy domácností

Přes 50 % domácností tvořily v roce 2019 ty, v jejichž čele stála zaměstnaná osoba, třetina domácností měla v čele důchodce, téměř 13 % osobu samostatně výdělečně činnou a necelá 2 % osobu nezaměstnanou.

Bydlení a náklady na bydlení

Výdaje za bydlení ve vlastním rodinném domě se od výdajů za bydlení v bytovém domě významně liší. Bydlení v rodinném domě je z hlediska průměrných nákladů o více než čtvrtinu levnější. V roce 2020 vlastnilo automobil 71 % domácností, 83 % mělo internet.

Ohrožení příjmovou chudobou

Vzhledem k rostoucím příjmům domácností v roce 2019 stoupla hranice, od níž se odvozuje míra ohrožení příjmovou chudobou. Ta se liší podle jednotlivých typů domácností. Podíl osob, které se ocitly pod touto hranicí, klesl meziročně z 10,1 % na 9,5 %.