Přejít k obsahu

Průměrný věk obyvatel Česka se od vstupu do EU navýšil o 2,4 roku

2006
rok, kdy počet seniorů v ČR poprvé převýšil četnost dětské složky populace

Výrazným rysem demografického vývoje Česka posledních let je proces demografického stárnutí. Přispívala k němu nízká porodnost v druhé polovině 90. let i po většinu následující dekády. Působila i prodlužující se střední délka života. Počet seniorů (ve věku 65 a více let) se v Česku od roku 2004 zvýšil o více než 40 %. Ženy loni tvořily téměř 60 % seniorů. Ve srovnání se státy EU patří populace Česka stále k mladším. Mezi novějšími členy Unie patřily k nejmladším Slovensko a Polsko, k nejstarším Bulharsko a Slovinsko.