Přejít k obsahu

Flexibilní formy pracovních úvazků se v Česku rozšiřují jen mírně

10,1 %
podíl žen ve věku 25 až 49 let pracujících v roce 2017 v ČR na zkrácený úvazek

Rozšíření flexibilních forem pracovních úvazků (zejména u žen v mladším středním věku) je jedním z důležitých předpokladů sladění pracovního a rodinného života. V Česku pracovalo na zkrácený úvazek 12,0 % žen a 3,4 % mužů ve věku 15–74 let. Mírně rostl v poslední dekádě také podíl žen pracujících z domova. Větší možnosti flexibilních forem práce nabízejí zejména vyspělá odvětví služeb jako IT či finančnictví, lze je nalézt ale i v podnikání. Spíše okrajová role flexibilnějších forem úvazků je typická hlavně pro státy střední a východní Evropy a také pro některé jihoevropské ekonomiky.