Přejít k obsahu

Česko má dlouhodobě záporné saldo zahraničního obchodu s produkty zemědělství

55,6 %
podíl rostlinné produkce na celkové produkci zemědělského odvětví v ČR v roce 2018

Nejvýznamnější strukturální změny v zemědělské prvovýrobě v Česku se udály již před vstupem do EU. Následující období přineslo výrazné posílení dotační podpory, na druhé straně ale i rostoucí konkurenční tlak otevřeného evropského trhu. Podobně jako ve většině novějších členských států se i v Česku snižovala role živočišné výroby ve prospěch produkce rostlinné. To se projevilo i na zahraničním obchodu zejména hlubšími deficity u masa, ale i ovoce či zeleniny. Celý primární sektor se v roce 2018 v Česku podílel na zaměstnanosti 2,9 %, znatelně méně než v celé EU (4,3 %).