Přejít k obsahu

Česká ekonomika letos podle Ministerstva financí klesne o 5,6 %

Pavel Hortig

26. 05. 2020

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Roční národní účty

V roce 2020 se podle odhadu Ministerstva financí ČR výkon české ekonomiky propadne vlivem pandemie koronaviru o 5,6 %. K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního obchodu a u investic do fixního kapitálu.

Nižší by měla být i spotřeba domácností. Od 2. poloviny letošního roku by ekonomická aktivita měla oživovat, v roce 2021 by tak hospodářský růst mohl dosáhnout 3,1 %.

Ve své makroekonomické predikci pracuje MF se scénářem, že se v Evropě podaří ve 2. čtvrtletí 2020 situaci s šířením koronaviru zvládnout a následně bude ekonomická aktivita pozvolna oživovat. Šok do agregátní poptávky i nabídky by tedy měl být pouze dočasný a jednorázový, přesto se však česká ekonomika hluboké recesi nevyhne.

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost by kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců měla bránit přijatá opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, zejména pak v roce 2021, kdy by průměrná reálná mzda měla dokonce klesnout.

MF v roce 2020 očekává výrazně deficitní hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 4,1 % HDP. Z pohledu strukturálního salda by expanzivní fiskální politika měla vést k deficitu 2,0 % HDP. Predikce počítá také s růstem dluhu na úroveň 35,2 % HDP.

Více zde.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty