Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání na Islandu

Eva Henzlerová

28. 08. 2020

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 se celoživotního vzdělávání zúčastnilo přibližně 40,4 tis. obyvatel Islandu ve věku 25–64 let, což představuje 21,6 % populace v této věkové skupině.

Zapojení do celoživotního učení bylo nejsilnější mezi těmi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Z vysokoškoláků ve věku 25 až 64 let více než čtvrtina (27,5 %) pokračovala v nějakém dalším neformálním vzdělávání. Mezi osobami se středoškolským vzděláním se dalších kurzů účastnil každý pátý (20,0 %). Z obyvatel, kteří měli dokončené pouze základní vzdělání, o zvýšení kvalifikace formou mimoškolních kurzů usiloval zhruba každý devátý (11 %).

Častěji se do dalšího vzdělávání zapojují ženy, které tvořily 56 % ze všech frekventantů kurzů. Z hlediska věku investují čas do získání znalostí nad rámec formálního vzdělání spíše mladší ročníky. Před dovršením 25. roku věku studovalo mimo školu 63,5 % osob, ve věku 55 a více let již jen 11,6 %.

Celkově oproti roku 2015, kdy se celoživotního učení zúčastnilo 27,5 % populace, zájem o tuto formu vzdělávání na Islandu klesl.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.