Přejít k obsahu

Bůh v online světě

Eva Henzlerová

29. 08. 2023

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Podle průzkumu Pew Research Center přibližně čtvrtina dospělých Američanů pravidelně sleduje bohoslužby online nebo v televizi a většina z nich je s touto možností spokojena.

Výzkumníci se v listopadu 2022 ptali jedenácti tisíc dospělých Američanů na využívání online technologií pro náboženské účely. Informace o náboženství si na internetu v loňském roce vyhledávalo 30 % dospělých Američanů, 21 % používalo aplikace nebo webové stránky, které jim pomáhají číst Bibli nebo jiné náboženské texty, 15 % poslouchalo podcasty s náboženskou tematikou a 14 % používalo aplikace, které je upomínají na modlitbu.

Z kuchyní nebo obývacích pokojů, v nedělním oblečení či v pyžamu si Američané během covidových omezení zvykli modlit se spolu s ostatními virtuálními účastníky, poslouchat kázání či zpívat se sborem, a to vše v reálném čase. Budou Američané i nadále sledovat bohoslužby na obrazovkách, i když už se není třeba obávat osobní účasti kvůli riziku nákazy nemocí covid-19?

Dvě třetiny dospělých Američanů, kteří pravidelně sledují bohoslužby online nebo v televizi, uvádějí, že jsou s nimi „spokojeni“ či „velmi spokojeni“. Podobný podíl vyjadřuje spokojenost s kázáními. O něco více než polovina respondentů navíc uvádí, že jsou velmi spokojeni s hudebním doprovodem.

O něco lépe ale Američané hodnotí bohoslužby a náboženská setkání spojená s osobní fyzickou návštěvou. S kázáním jsou v takovém případě spokojeny téměř tři čtvrtiny účastníků (74 %) a s hudebním doprovodem 69 %.

Průzkumy Pew Research Center ukázaly, že od počátku roku 2020, kdy pandemie covidu-19 poprvé zasáhla Spojené státy, se procento dospělých Američanů, kteří se v daném měsíci účastní bohoslužeb buď osobně, nebo online či v televizi, nebo obojího, drží stabilně na úrovni okolo 40 %.

Jakmile se však stalo běžným očkování a pandemie slábla, počet osob navštěvujících bohoslužby se zvýšil, zatímco počet osob sledujících bohoslužby na obrazovkách klesl. V listopadu 2022 uvedlo 16 % dospělých Američanů, že se pravidelně účastní náboženských obřadů pouze osobně (a ne online), 10 % pravidelně sledovalo bohoslužby pouze na obrazovkách (ale nechodilo na ně pravidelně osobně). Obojího se pravidelně účastnilo 17 % respondentů. Tedy i v době doznívající pandemie koronaviru přibližně čtvrtina Američanů (27 %) stále sledovala náboženské obřady na obrazovkách.

Na otázku, proč sledují bohoslužby online nebo v televizi, uvádí mnoho pravidelných diváků více důvodů. S tím, jak ustupuje pandemie covidu-19, se nejčastěji volenou možností stává pohodlí, a nikoliv strach z nákazy nebo šíření nemoci.

Více se dočtete zde.