Přejít k obsahu

Bílé zlato: mléko

redakce

01. 11. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Mléko a mléčné výrobky konzumuje na světě více než 6 miliard lidí. Od počátku 60. let se spotřeba mléka na obyvatele v rozvojových zemích zvýšila téměř dvojnásobně.

Spotřeba mléka však v těchto zemích rostla pomaleji než u jiných živočišných produktů; spotřeba masa se více než ztrojnásobila a spotřeba vajec se zvýšila pětkrát.

Z mléka získávají obyvatelé Afriky a Asie 3 až 4 % energie ve srovnání s 9 %, které tato potravina poskytuje obyvatelům v Evropě a Oceánii. V Africe a v Asii jsou mléko a mléčné výrobky zdrojem 6 až 8 % denní dávky bílkovin a 7 % denní dávky tuků, zatímco Evropané získávají z mléka a mléčných výrobků 19 % denní dávky bílkovin a 12 až 14 % tuků. Více než čtyři z pěti litrů nadojeného mléka pocházejí od krav, 15 % celosvětové produkce poskytují buvoli, 2 % mléka jsou od koz, 1 % od ovcí a 0,4 % představuje mléko velbloudí.

Více zde.