Přejít k obsahu

Bezpečně, online, raz dva

Pavel Černý

25. 03. 2021

  • Statistiky
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů
  • Sčítání 2021

Letošní sčítání lidu, domů a bytů bude využívat elektronické nástroje mnohem víc než kdykoliv dříve. Většina osob by se měla sečíst bezpečně a online bez nutnosti použití papírových formulářů.

Sčítání prostřednictvím online formulářů vyplnitelných z počítače, mobilu či tabletu připravoval Český statistický úřad už dávno před tím, než svět překvapila koronavirová pandemie. Při plánování Sčítání 2021 si odborníci v ČSÚ dali za cíl využít nejmodernější komunikační nástroje a tím ulehčit lidem práci při vyplňování formulářů, ušetřit čas a usnadnit zpracování získaných výsledků. Epidemie covidu-19 pak ukázala, že online sčítání má ještě jednu velmi důležitou výhodu – je naprosto bezpečné ze zdravotního hlediska, protože eliminuje možnost přenosu nákazy při přebírání a odevzdávání listinných formulářů.

Online

Sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března. Od této doby budou na webu scitani.cz zpřístupněny elektronické formuláře. Sečíst se bude možné i z aplikace Sčítání21 pro mobily s operačními systémy iOS nebo Android. Online sčítací formuláře jsou připraveny v osmi jazycích (čeština, angličtina, němčina, polština, ruština, romština, ukrajinština, vietnamština), takže se budou moci ve svém jazyce online sečíst i příslušníci nejvíce zastoupených národnostních menšin u nás.

Do formuláře bude možné se přihlásit pomocí osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu pro cizince…), přes elektronickou identitu (NIA) nebo přes datovou schránku fyzické osoby. Využít bude možné libovolný z uvedených způsobů podle preferencí či možností sčítané osoby. Do elektronického sčítacího formuláře se lze snadno přihlásit i prostřednictvím tzv. bankovní identity, stačí zvolit tuto možnost přihlášení přes eidentita.cz. Po přihlášení se otevře formulář za byt a domácnost, do kterého respondent vyplní adresu, údaje o bytu a seznam členů domácnosti. Součástí formuláře je řada „našeptávačů“, které např. po zadání počátečních písmen nabídnou všechny relevantní obce nebo adresy v České republice. K dispozici bude také nápověda obsahující podrobnější vysvětlení k těm částem formuláře, které by mohly být respondentům nejasné. A v případě, že ani s touto pomocí si někdo nebude při vyplňování vědět rady, může se prostřednictvím telefonního čísla 840 30 40 50, e-mailové adresy dotazy@scitani.cz nebo chatu obrátit na informační podporu. Odpovídat na otázky a vyřizovat požadavky lidí při sčítání budou jak vyškolení operátoři, tak i umělá inteligence – chatbot naplněný informacemi a postupně rozšiřující své znalosti na základě již zodpovězených dotazů.

Po vyplnění části formuláře za byt následují dotazy na konkrétní osobu. Tuto část vyplňuje každý za sebe (případně za nezletilé děti či osoby s omezenou svéprávností), ale je rovněž možné, aby ji vyplnil i za další členy rodiny, stačí se domluvit. I tato část formuláře obsahuje přehlednou nápovědu a našeptávače, a navíc podle dříve vyplněných údajů zobrazuje v další fázi pouze relevantní otázky. V případě dětí do 15 let se tak neptá na vzdělání, mužů na počet narozených dětí apod.

Ve formuláři je možné se před jeho odesláním vracet k jednotlivým dotazům a uvedené údaje opravit. Rozpracovaný formulář lze pod heslem uložit a později se k němu vrátit a dokončit vyplňování. Osoba, která vyplní společné otázky týkající se bydlení, domácnosti a údaje o sobě, může po odeslání částečně vyplněného formuláře vygenerovat unikátní odkaz a zaslat ho dalším členům domácnosti, kteří si následně doplní údaje sami za sebe.

Práce s online formulářem je snadná a intuitivní, vyplnění části za byt trvá okolo 10 minut a za osobu 5 minut. Sečtení i větší rodiny by tak ve většině případů nemělo přesáhnout dobu 30 minut.

Online sčítání bude umožněno v termínu od 27. března do 9. dubna. Osoby, které se nesečtou online, budou muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář. Ale samozřejmě platí, že online to bude mnohem snazší, rychlejší a bezpečnější!

Bezpečně

Online sčítání bude bezpečné nejen z epidemického hlediska, ale také z hlediska ochrany dat a osobních údajů. Data budou šifrována a uložena na vysoce chráněných serverech Státní pokladny – Centra sdílených služeb (SPCSS), takže nebudou ukládána mimo území České republiky a k jejich zpracování se dostanou pouze pověřené osoby zavázané slibem mlčenlivosti. Po prvotním zpracování budou všechny údaje anonymizovány, takže již nebude možné přiřadit zjištěné informace ke konkrétním osobám. Osobní údaje budou následně smazány.

Servery SPCSS jsou vícenásobně chráněny proti známým druhům kyberútoků a jejich kapacita je připravena tak, aby byly schopné zvládnout i náhlý nárůst zatížení zvýšeným zájmem o vyplňování online formulářů např. první či poslední den online sčítání.

Rovněž statistické výstupy vytvořené na základě dat ze sčítání budou ošetřeny tak, aby z nich nebylo možné určit konkrétní domácnost, jíž se údaje týkají. To by mohlo hrozit například v případě malých obcí, kde žije jen velmi nízký počet obyvatel s určitým stupněm vzdělání, dané věkové kategorie apod. ČSÚ při publikaci statistických dat vždy využívá ověřené nástroje, které takové zpětné identifikaci spolehlivě zabrání, aniž by přitom došlo k zásadnímu zkreslení publikovaných výsledků.

Raz dva

Výhodou online sčítání je nejen jednodušší a rychlejší možnost vyplnění sčítacích formulářů, ale rovněž snazší a rychlejší následné zpracování získaných dat a také přesnější výsledky. Odpadá při něm totiž fáze skenování a digitalizace listinných formulářů, která celý proces významně prodlužuje a zatěžuje jej chybami, jež při tomto přenosu dat z papíru do elektronické podoby mohou nastat. Další chyby jsou eliminovány tím, že součástí online sčítacích formulářů jsou našeptávače a nápověda, které respondenta vedou, a snižují tak možnost nesprávného vyplnění. Čím více lidí se tedy sečte online, tím dříve se statistici budou moci pustit do vyhodnocování a publikování výsledků a tím více práce a času se ušetří při kontrole dat a opravách nesprávných údajů.

Online způsob sčítání preferují podle realizovaných průzkumů více než dvě třetiny respondentů. Vzhledem k rozšíření online komunikace a využívání ICT nástrojů v posledních měsících však očekáváme, že by zájem o tuto formu sčítání mohl být ještě vyšší. Vždyť připojení k internetu má dnes k dispozici v České republice již více než 80% domácností a téměř 90% obyvatel ve věku 16 až 74 let.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Sčítání lidu, domů a bytů