Přejít k obsahu

Azylanti v EU: odkud pocházejí a kam míří?

Pavel Hortig

03. 04. 2020

  • Statistiky
  • Tipy
  • Aplikace
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 pobývalo v Evropské unii 613 tisíc žadatelů o mezinárodní ochranu, kterým byl udělen azyl. Nejpočetnější skupinou byli Syřané (74 tisíc osob) a dále Afghánci (52 tisíc) a Venezuelci (45 tisíc). V Česku bylo v minulém roce evidováno 1600 úspěšných žadatelů o azyl. Z toho 330 pocházelo z Arménie, 215 z Ukrajiny a 190 z Gruzie. Detailnější pohled na počty a původ azylantů pobývajících v jednotlivých státech Unie nabízí interaktivní vizualizace dostupná na webu Eurostatu.

Kliknutím zobrazíte, kolik žadatelů o azyl v každé z 27 zemí Unie žije a zjistíte také tři nejpočetnější skupiny podle jejich státního občanství.  Funguje to také opačně – můžete si vybrat zemi, odkud azylanti pocházejí a poté zobrazit tři země EU, v nichž nejčastěji žádají o mezinárodní ochranu.

Podle českého azylového zákona č. 325/1999 se mezinárodní ochrana uděluje cizincům, kteří jsou pronásledováni za uplatňování politických práv a svobod. Dále těm, u nichž se zjistí, že mají odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Důvodem k udělení azylu je také zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství mají.

Více zde.