Přejít k obsahu

Australští pacienti hlásí pozitivní zkušenosti s telemedicínou

redakce

11. 05. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Více než čtvrtina (29 %) dospělých obyvatel Austrálie absolvovala v minulém roce alespoň jednu konzultaci s lékařem ohledně svého zdraví jen telefonicky.

Nejvyšší podíl osob, které absolvovaly alespoň jednu zdravotní konzultaci po telefonu, byl ve skupině žen ve věku 65–74 let (38 %). Jistě nepřekvapí, že nejčastěji kontaktovanými lékaři byli praktici, jejich číslo vytočila téměř čtvrtina (24 %) respondentů, 8 % pak své zdravotní komplikace telefonicky řešilo s odborným lékařem.

Telemedicínu využívali spíše lidé s chronickými zdravotními problémy (40 %) než lidé, kteří svůj zdravotní stav označili jako dobrý (17 %). Poněkud překvapivě se uživatelé telemedicínských služeb častěji rekrutovali z obyvatel velkých měst (29 %) než z lidí žijících v odlehlých nebo velmi odlehlých regionech (23 %).

Naprostá většina klientů byla s přístupem lékařů spokojena: 84 % uvedlo, že lékaři vždy pozorně naslouchali, 87 % cítilo, že jim lékaři projevují dostatečný respekt, a především 83 % respondentů řeklo, že lékaři měli na telefonický rozhovor dost času. Větší spokojenost projevovali spíše starší pacienti, osoby ve věku 75–84 let byly zhruba o 10 procentních bodů spokojenější než pacienti z věkové skupiny 25–34 let. Mezi respondenty, kteří měli zkušenost s telefonickou konzultací ohledně svého zdravotního stavu, 83 % uvedlo, že by tuto formu volili znovu, pokud by to bylo možné.

Více se dočtete v půdovním článku zde.