Přejít k obsahu

Albánské věznice plní hlavně muži

Eva Henzlerová

27. 07. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V loňském roce se v Albánii zvýšil počet trestných činů souvisejících s drogami ve srovnání s rokem 2020 o 46,7 %, u podvodů a krádeží v souvislosti se zneužitím pravomoci úřední osoby pak došlo k nárůstu o 45,8 %.

Albánské statistiky uvádějí za rok 2021 více než 35 tisíc trestných činů. To oproti roku 2020 představovalo nárůst o 7,5 %. Na 10 tisíc obyvatel tak v roce 2021 připadalo 125,1 trestného činu, zatímco v předchozím roce to bylo 115,4.

Přestože celkový počet trestných činů meziročně vzrostl, bylo v roce 2021 evidováno o 4,0 % méně pachatelů než v roce 2020. Více osob tak bylo usvědčeno ze spáchání několika trestných činů. Muži představovali 94 % z celkového počtu pachatelů, ale mezi obětmi trestných činů bylo 28 % žen.

Ke konci roku 2021 evidovali v albánských věznicích 4 956 vězňů, na 10 tisíc obyvatel jich tedy vycházelo 18. V poměru k počtu obyvatel dané věkové skupiny pobývá ve vězení nejvíce osob ve věku 21–29 let. Je to 42 vězňů na 10 tisíc osob dané věkové skupiny. Mezi 60letými a staršími byli ve vězení méně než tři lidé z 10 tisíc.

Více se dozvíte na stránkách albánského statistického úřadu zde.