Přejít k obsahu

Aktuální porovnání krajů ČR

Vítězslav Kozelek

28. 01. 2020

  • Události
  • Česko

Jak jsou na tom naše kraje dvacet let od svého ustavení, mohou zájemci zjistit díky publikaci Srovnání krajů v České republice 2019. Vedle dat za kraje jsou zde uvedeny i vybrané údaje o ČR, regionech soudržnosti NUTS 2, správních obvodech a několik ukazatelů o obcích. Nechybějí ani grafy, kartogramy a poměrně podrobná metodika jednotlivých statistik.

Na konci roku 2018 patřily mezi nejlidnatější kraje Středočeský kraj a hl. m. Praha, naproti tomu nejmenším krajem zůstal Karlovarský kraj s necelými 295 tis. obyvateli. Podíl cizinců dosahoval největších hodnot v Praze a v Karlovarském kraji. Obyvatelstvo všech krajů vyjma hl. m. Prahy i nadále stárne. Index stáří dosáhl koncem roku 2018 nejvyšších hodnot v Královéhradeckém kraji, nejnižší zůstal ve Středočeském kraji.
Zaměstnanost se nadále vyvíjela příznivě, ve srovnání s rokem 2017 počet zaměstnaných téměř ve všech krajích vzrostl. Podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadů práce dosáhl v ČR koncem roku 2018 nejnižší hodnoty (3,07 %). Nejnižší nezaměstnanost byla tradičně v Praze a naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji.