Přejít k obsahu

Podíl inovujících firem klesá

redakce

20. 06. 2024

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Výzkum a vývoj
  • Podnikový VaV

V letech 2020–2022 inovovalo v Česku 44 % podniků, o dvanáct procentních bodů méně než v období 2018–2020, které se vyznačovalo mimořádným inovačním úsilím firem. Podniky v roce 2022 investovaly do inovací 2,3 % svých tržeb.

V období 2020–2022 inovovalo v průmyslových odvětvích 47 % podniků, ve službách to bylo 41 %. Velikost podniku přitom ovlivňuje intenzitu inovačních aktivit. Ve skupině velkých podniků inovovalo 76 % firem, mezi podniky s 50 až 249 zaměstnanci to bylo 58 % a v případě malých podniků s 10 až 49 zaměstnanci 38 %.  

„Z hlediska odvětví nejčastěji inovují podniky z informačních a komunikačních činností. V letech 2020 až 2022 tak činilo 69 % těchto firem s deseti a více zaměstnanci. Ve zpracovatelském průmyslu dosáhl podíl inovujících společností celkem 48 %. Premiantem v zavádění inovací je zde farmaceutický průmysl s 89 % podniků,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V elektronickém průmyslu zavedlo inovaci produktovou nebo procesní inovací 68 % firem, v automobilovém a strojírenském průmyslu to bylo necelých 60 % a v potravinářském 50 % firem.

Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v období 2020–2022 zavedlo 40 % podniků. Spadají sem inovace vnitřních procesů, marketingových metod a inovace spojené s organizačními změnami. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 27 % podniků.

„Investice do inovací v roce 2022 dosáhly hodnoty rovných 200 mld. Kč, což je o 66 mld. Kč méně než v roce 2020. Oproti roku 2020 firmy výrazně méně investovaly v rámci svých inovačních činností do pořízení strojů, zařízení a softwaru. Na celkových tržbách se výdaje na inovační činnosti podílely 2,3 %,“ upozorňuje Václav Sojka z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Jde o výrazně nižší podíl než v roce 2020, kdy tato intenzita inovací dosáhla 3,7 %, ale o vyšší podíl než v roce 2018 (2,1 %).   

Ve struktuře nákladů na inovace hrály v roce 2022 nejvýznamnější roli výdaje na vlastní či nakoupený výzkum a vývoj. Firmy na ně vynaložily 133 mld. Kč, tj. 61 % z celkových nákladů na inovace. V souvislosti s inovačními aktivitami prováděla výzkum a vývoj více než polovina (54 %) inovujících firem. V rámci inovačních aktivit také 31 % podniků provádělo činnosti spojené s průmyslovým designem. Na tyto činnosti inovující firmy vydaly 6,2 mld. Kč.

V roce 2022 dosáhly tržby firem s produktovou inovací 6,1 bilionu korun. Za inovované výrobky však utržily 1,7 bilionu korun a většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Oproti roku 2020 se snížil podíl tržeb za produkty, které byly nové na trhu, z 10,6 % na 8,3 % v roce 2022.

Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Inovační aktivity podniků.