Přejít k obsahu

Migrace na severu Norska

Eva Henzlerová

04. 06. 2024

  • Události
  • Svět

V celém Norsku žila v 35 letech polo­vina populace v obci svého dětství.

Podle registru obyvatel z oněch 30 %, kteří se mezi 15. a 35. narozeninami nepřestěho­vali, však část pravděpodobně také strávila nějaký čas mimo domov, aniž by nahlásila změnu adresy. Důvodem bylo například vzdělávání. Mnozí se pak vrátili zpět na se­ver.

Norští statistici se podrobněji zamě­řili na migraci do vybraných měst: Oslo, Bergen, Trondheim a Stavanger. Ti, kteří se přestěhovali do měst, si většinou vy­brali nejbližší velkoměsto. Výjimku tvořili obyvatelé severního Norska, pro ně bylo hlavní volbou Oslo. Kdyby se však mezi velká města zařadilo i Tromsø, viděli by­chom, že se do něj přestěhovalo mnoho lidí ze severních regionů Tromsu a Finn­mark. Pro mnohé je pobyt ve velkých měs­tech dočasný a řada obyvatel se po čase vrací směrem do obce svého dětství. Oslo se od ostatních tří měst liší tím, že v něm více lidí zůstává déle a že migrace z Osla pokračuje ve větší míře i po dovršení 35 let, což má za následek také četnější vystě­hovávání dětí z Osla než z ostatních měst.

Přestože pro stěhování do severních re­gionů jsou vládou stanoveny určité pobídky, je čistá migrace záporná, a sever Norska se tak postupně vylidňuje.

Více se dočtete zde.