Přejít k obsahu

Posviťte si na energie

Eva Henzlerová

31. 05. 2024

  • Tipy
  • Publikace a časopisy

Osvětlení, vytápění, doprava, výroba: energie je pro náš každodenní život nezbytná. Bez energie nemohou lidé ani podniky fungovat.

Zapnutí počítače nebo nastartování auta jsou úkony, které považujeme za samozřejmost, ale představují poslední fázi složitého procesu. Nová interaktivní publikace z dílny Eurostatu pomáhá přiblížit složité téma výroby energie. Odpovídá jak na potřeby těch, kteří se v energetice nevyznají, tak přináší mnoho nového i zkušenějším uživatelům. Obnovitelné zdroje se v roce 2022 podílely na výrobě energie v Evropě už více než 43 %. Druhým největším zdrojem byla jaderná energie (28 %), následovaná pevnými palivy (19 %), zemním plynem (6 %) a ropou (3 %). Skladba produkované energie se však v jednotlivých zemích EU velmi liší. V roce 2022 pocházela na Maltě veškerá vyrobená energie z obnovitelných zdrojů a v dalších 15 zemích EU představovaly obnovitelné zdroje nejméně polovinu. V Lotyšsku činil jejich podíl 99,6 %, v Portugalsku 98 % a na Kypru 96 %. Význam jaderné energie byl obzvláště vysoký ve Francii (71 % celkové národní výroby energie), v Belgii (67 %) a na Slovensku (61 %). Pevná paliva byla hlavním zdrojem energie vyráběné v Polsku (70 %), v Estonsku (59 %), v Česku (46 %) a v Bulharsku (45 %). Zemní plyn měl největší podíl v Nizozemsku (53 %), v Irsku (37 %) a v Rumunsku (34 %), zatímco podíl ropy byl největší v Dánsku (33 %).

Jak se energie dostávají od výrobců ke konečným spotřebitelům

Zdroj: Eurostat

Více se dozvíte zde.