Přejít k obsahu

Kalamita v českých lesích je zatím na ústupu

redakce

31. 05. 2024

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Lesnictví a myslivost
  • Lesnictví

Těžba dřeva v roce 2023 poklesla na 18,5 mil. m3 dřeva bez kůry, v rámci nahodilé těžby bylo zpracováno 59,7 % vytěženého dřeva. Plocha zalesňování se snížila na 35 222 ha. Hojně se využívala přirozená obnova lesa.

V roce 2023 se snížila těžba dřeva o 26,4 %, oproti předchozímu roku se tudíž vytěžilo o 6,6 mil. m3 méně. Většina dřeva pocházela z nahodilé těžby (11,0 mil. m3), která se ovšem meziročně významně zmenšila, a to o 8,7 mil. m3. Kalamita je prozatím na ústupu, výrazně ubylo vytěženého kůrovcového dříví.

V roce 2023 došlo k poměrně velkému snížení těžby dřeva na 18,5 milionu m3. Z územního hlediska byl nejvýraznější pokles těžby zaznamenán v Kraji Vysočina, který po několika letech přišel o první pozici,“ říká Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Těžily se opět hlavně jehličnaté dřeviny (89,8 %), listnaté dřeviny představovaly 1,9 mil. m3. Celkově převažoval smrk (74,4 %), který následovala borovice (11,0 %), buk (4,1 %) a modřín (3,3 %). Z územního hlediska se vytěžilo nejvíce dřeva v Jihočeském kraji (2,5 mil. m3).

Pokles byl v roce 2023 zaznamenán také u zalesňované plochy (sadba a síje), u které došlo meziročně ke snížení o 4 747 ha na 35 222 ha. Převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami (52,7 %). Při zalesňování se nejvíce uplatňoval smrk (31,8 %), dále buk (18,1 %), dub (15,6 %) a borovice (8,1 %). Při výsadbě se spotřebovalo 197,5 mil. sazenic (z toho 60,4 % listnáčů). Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 5,6 tis. kusů, u listnatých dřevin 7,2 tis. a u jehličnanů 4,2 tis. kusů. Spotřeba sazenic poklesla o 64 kusů na hektar. Nejvíce se loni zalesňovalo opětovně v Kraji Vysočina (8 044 ha, tj. 22,8 % celkového zalesňování v Česku).

U přirozené obnovy lesa došlo v Česku k mírnému poklesu o 522 ha na 9 566 ha (-5,2 %). Převažovaly jehličnany (55,0 %), celkově ze všech dřevin byl nejčastěji využíván smrk (42,4 %). Nejrozsáhlejší přirozená obnova lesa proběhla také v Kraji Vysočina (1 627 ha, tj. 17,0 % celkové přirozené obnovy lesa v ČR).

Na konci roku 2023 zaujímaly lesní pozemky plochu 2 681 764 ha, státní lesy z nich tvořily 54 %.

Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Lesnictví – 2023, dostupná na webu ČSÚ.