Přejít k obsahu

Ubytování na dovolenou stále častěji vybíráme online

Eva Henzlerová

28. 05. 2024

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • On-line ubytovací platformy

V roce 2023 si přes Airbnb, Booking, ExpediaGroup nebo TripAdvisor zarezervovali hosté v zemích EU v krátkodobých pronájmech téměř 679 milionů nocí.

Rok 2023 byl tak již třetím rokem v řadě s dvouci­ferným meziročním nárůstem, i když jeho tempo se zpomalilo. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly on­line rezervace ubytování krátce po propadu v roce 2020 způsobeném pandemií covidu-19. Již roce 2021 vzrostl počet online rezervací o 34 %, a v roce následujícím pak dokonce o 64 %. Loni to bylo „jen“ o 14 %.

Měsíční údaje o pobytech rezervovaných pro­střednictvím uvedených čtyř ubytovacích platforem překonaly v roce 2023 předchozí rok v 11 z 12 mě­síců, přičemž v jednotlivých měsících posledního čtvrtletí byl zaznamenán nárůst přesahující 20 %. V říjnu bylo v ubytování rezervovaném prostřed­nictvím online platforem stráveno 55,3 mil. nocí, což je o 21,9 % více než v říjnu 2022. V listopadu se uskutečnilo 31,8 mil. přenocování (+20,0 % oproti listopadu 2022) a v prosinci 45,3 mil. (+25,8 % oproti prosinci 2022). Pouze počet květnových re­zervací těsně nepřekročil údaj z roku 2022.

K nárůstu počtu přenocování rezervovaných na výše zmíněných portálech došlo ve všech zemích s výjimkou Lichtenštejnska, tempa růstu v jednot­livých zemích ovšem byla poměrně rozdílná. Ve 4. čtvrtletí 2023 se míry růstu mezi členskými státy EU pohybovaly od 8,6 % v Chorvatsku po 51,4 % na Maltě, přičemž v celé EU činil růst 22,7 %. Špa­nělsko, Francie a Itálie, ve 4. čtvrtletí 2023 nejob­líbenější cílové země, dosáhly míry růstu 28,1 %, 18,5 % a 27,5 %. Ve 3. čtvrtletí 2023 činil průměrný růst v EU 13,4 %, přičemž hodnoty pro jednotlivé země se pohybovaly mezi 7,4 % ve Francii a 39,0 % na Maltě. Ve 2. čtvrtletí 2023 činil průměrný růst v EU 6,4 % a hodnoty pro jednotlivé země se pohy­bovaly mezi –12,2 % v Rumunsku a +22,5 % ve Slo­vinsku. V 1. čtvrtletí 2023 činila celková míra růstu v EU 16,5 % a pohybovala se od –3,2 % v Estonsku do +40,4 % v Itálii.

Z hlediska termínů dochází dlouhodobě k nej­vyššímu počtu online rezervací ubytování přes Airbnb, Booking, ExpediaGroup či TripAdvisor na měsíce srpen a červenec. To platilo i pro covi­dové roky 2020 a 2021. V loňském roce na uvedené letní měsíce připadalo 18 % resp. 19 % z celkového ročního počtu online rezervací. Naopak nízkému zájmu se těší měsíce listopad, leden a únor, na které připadá 3 až 5 % ročního počtu rezervací.

Nejoblíbenějšími regiony na úrovni NUTS 2 pro krátkodobé pronájmy ubytování rezervované prostřednictvím online platforem ve třetím čtvrt­letí 2023 byly Jadranska Hrvatska v Chorvatsku (23,7 mil. nocí), španělská Andalusie (14,0 mil. nocí) a francouzská oblast Provence-Alpes-Côte d’Azur (12,2 milionu nocí).

Ve stejném čtvrtletí se mezi 20 nejnavštěvova­nějšími regiony nacházelo šest regionů ve Francii, po pěti ve Španělsku a Itálii, dva v Řecku a po jed­nom regionu v Chorvatsku a Portugalsku.

Pozn.: V článku jsou použita data, která jsou pub­likována jako experimentální statistika. Tyto statis­tiky využívají nové zdroje dat nebo metody, které odpovídají potřebám uživatelů, ale ještě nedosáhly vyspělosti plnohodnotných oficiálních statistik.

Údaje se týkají pouze ubytování nabízeného pro­střednictvím platforem, a nelze je z důvodu mož­ného překrývání přidávat k ostatním statistikám cestovního ruchu o pronájmech rekreačních objektů nebo jiných typech ubytování, které jsou k dispozici v rámci evropské statistiky turistického ubytování.

Více se dočtete zde.