Přejít k obsahu

Informační služby ČSÚ řeší i velmi neobvyklé dotazy

redakce

14. 05. 2024

  • Události
  • Česko

Přes 10,5 tisíce požadavků z řad široké veřejnosti, podnikatelů a veřejné správy zodpověděli v roce 2023 pracovníci informačních služeb v Praze a na krajských správách Českého statistického úřadu. Webové stránky úřadu zaznamenaly necelé 4 miliony návštěv s téměř 11 miliony zobrazeními.

V roce 2023 vyřídily informační služby Českého statistického úřadu 10 650 rozsáhlejších požadavků i jednoduchých dotazů uživatelů, což bylo meziročně o téměř 1,5 tisíce více. 65 % dotazů zodpověděli zaměstnanci informačních služeb v pražské centrále a 35 % na krajských pracovištích. Stejný nebo následující den jich bylo vyřízeno 95 %.

Požadavky na informace nejčastěji vznášeli běžní občané, ale také zaměstnanci firem nebo orgánů státní správy a samosprávy. Využívali k tomu především e-mail (48 %) a telefon (43 %). Hlavní zájem byl o údaje z Registru ekonomických subjektů (22,3 %), dále pak o výši inflace (15,5 %), data o obyvatelstvu (12,0 %) a data ze sčítání lidu, domů a bytů (10,5 %).

V některých případech nebylo možné informace poskytnout, protože požadované statistiky buď vůbec neexistují, nebo jsou sledovány jinými institucemi a ČSÚ je nemá k dispozici. Mezi takové patřily například dotazy na vliv chmelových brigád na porodnost 9 měsíců po jejich skončení nebo na počty a charakteristiky „kolotočářů“ v Česku. Jiní tazatelé poptávali data o sběratelích mincí a medailí nebo údaje o počtech žen s velikostí nohy větší než 43. Další se zajímali o to, kolik lidí pracuje venku na přímém slunci a kolik pod střechou nebo proč hůře slyší každá 20. osoba v Česku. Objevily se rovněž dotazy na počty dopravních nehod podle tovární značky zúčastněných vozidel, a zda ČSÚ vydává registrační značky pro automobily.

Zodpovídání dotazů představuje jen část činnosti informačních služeb ČSÚ. „V roce 2023 byla hlavní pozornost věnována přípravě Portálu diseminace, který vystřídá současnou webovou prezentaci úřadu, a také aplikace DataStat, jež nahradí Veřejnou databázi,“ vysvětluje Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ. Jedním z prvořadých úkolů jejího odboru byla také spolupráce na postupném zveřejňování výsledků Sčítání 2021 na webu ČSÚ a ve Veřejné databázi ČSÚ, a to i ve formátu otevřených dat. Pokračovaly rovněž práce na zlepšení funkcí mobilní aplikace ČSÚ.

Internetová prezentace ČSÚ zaznamenala v roce 2023 téměř 4 miliony návštěv a přes 10,8 milionu zobrazení. Nejčastěji hledanými výrazy byly inflace, volby, počet obyvatel, nezaměstnanost a průměrná mzda.

Více informací přináší Zpráva o informačních službách ČSÚ v roce 2023.