Přejít k obsahu

Domácímu násilí jsou vystaveni i muži

Eva Henzlerová

10. 05. 2024

  • Události
  • Svět

Z rozsáhlého průzkumu vztahů, který v roce 2023 provedl estonský statistický úřad, vyplývá, že 32 % mužů ve věku 18–74 let zažilo během svého života psychické násilí ze strany partnerky.

Zkušenost s násilím uváděli častěji mladší muži ve věku 18–29 let (39 %), ve věku 65–74 let pak jen necelá čtvrtina (24 %). Kromě psychického násilí vypo­vědělo 8 % respondentů, že byli vystaveni násilí fyzickému a 1 % násilí sexuálnímu.

Pětina mužů uvádí, že jejich kon­takt s jinou ženou vedl k tomu, že se partnerka muže rozzlobila nebo měla neopodstatněné podezření na nevěru. Podobný podíl mužů (17 %) se cítil poní­žen, pokořen nebo uražen svou partner­kou, ať už v soukromí, nebo před jinými lidmi. O něco menší podíl mužů (13 %) uvádí, že jim partnerka omezila kontakt s přáteli nebo jim například zabránila v realizaci jejich koníčků. Muži také uvá­děli, že partnerka sledovala jejich pohyb (9 %) a že je záměrně zastrašovala, na­příklad tím, že na ně křičela nebo roz­bíjela věci (9 %).

Dvě třetiny mužů, kteří měli dlou­hodobou partnerku, zažili ze strany bývalé partnerky psychické násilí. Tře­tina mužů žijících s partnerkou uvádí, že tuto formu násilí zažívá s aktuální partnerkou. Podíl mužů, kteří zažili psychické násilí ze strany bývalé i sou­časné partnerky nebo ze strany několika bývalých partnerek, tedy opakovaně, dosahuje 10 %.

Výsledky ukazují, že i když mají muži problémy, nemají tendenci o nich mluvit a nechodí s nimi na policii. Raději je řeší rozhovorem se svou partnerkou.

Více se dočtete zde.