Přejít k obsahu

Mimořádná revize národních účtů

redakce

22. 05. 2024

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Roční národní účty

V pátek 28. června 2024 zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) současně s běžnou revizí let 2021 a 2022 i revidované národní účty České republiky od roku 1990 do současnosti. Tato mimořádná revize ovlivní celý systém národních účtů, včetně hlavních makroagregátů – hrubého domácího produktu, hrubého národního důchodu a čistého jmění.

Mimořádná revize, která nyní na ČSÚ probíhá, je výsledkem koordinovaného přístupu Eurostatu uplatňovaného ve všech členských zemí EU a prezentované změny jsou výsledkem tříleté práce týmu odborníků ČSÚ. Samotná revize byla vyvolána novými informacemi vzešlými ze sčítání lidu v roce 2021 a aktualizací dalších datových podkladů. Dále zde byla zapracována doporučení a zlepšení metod zejména v souvislosti s probíhajícím harmonizačním procesem v rámci EU, kterého součástí je i audit výpočtu hrubého národního důchodu.

Jako i v předchozích velkých revizích z let 2014 a 2020 i nyní dojde ke změně hlavních makroekonomických agregátů jako je hrubý domácí produkt, národní důchod, tvorba kapitálu, výdaje na spotřebu domácností a dojde i ke změně klíčových poměrových ukazatelů.

V rámci revize dochází k téměř čtyřiceti vylepšením. Většina změn bude mít přitom spíše dopad do úrovní jednotlivých makroukazatelů a jejich struktur s minimálním dopadem na celkové tempo růstu HDP. Z pohledu dopadu na hladinu HDP nejvýznamnější změny souvisejí se službami v oblasti bydlení. Zde mají vliv jednak výsledky Sčítání 2021 a také úprava uváděné doby životnosti u obydlí vycházející z doporučení výsledků pracovní skupiny Eurostatu. Obráceným směrem pak působí upravený odhad podlimitního softwaru, u kterého se ve výpočtech více využívají přímé datové zdroje. K růstu hladiny HDP významněji přispěla i aktualizace modelu odhadu softwaru ve vlastní režii a aktualizace parametrů modelu bilance práce.