Přejít k obsahu

V patentech máme co dohánět

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Inovace, patenty, vyspělé technologie
  • Patenty a licence
Tuzemští přihlašovatelé získali jen 6 % u nás udělených patentů. K Evropskému patentovému úřadu přihlašujeme desetkrát méně patentů než Rakousko.

V roce 2019 bylo v Česku uděleno či validováno 8 083 patentů. Naprostou většinu, tedy 7 571 patentů, získaly zahraniční subjekty. Mezi nimi dominovali přihlašovatelé z Německa, jimž bylo validováno 1 962 patentů. Z neevropských zemí jsou na prvním místě Spojené státy s 1 347 validovanými patenty. Přihlašovatelé z Česka podali u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) v loňském roce k patentové ochraně 767 vynálezů nebo nových technických řešení a bylo jim uděleno 512 patentů.

Nejvíc přihlášek patentů podává Škoda Auto

Mezi českými přihlašovateli vyvíjejí nejvyšší aktivitu firmy, které v roce 2019 podaly 48 % ze všech patentových přihlášek. Čtvrtina přihlášek pocházela od fyzických osob, 21 % jich podaly veřejné vysoké školy a 5 % veřejné výzkumné instituce.
Z firem podala vloni u ÚPV ČR nejvíce patentových přihlášek Škoda Auto (68). Za posledních 10 let předložila tato firma k patentovému posouzení 310 svých vynálezů a ve stejném období jí bylo uděleno 85 patentů. Mezi vysokými školami bylo v roce 2019 nejvíce patentových přihlášek podáno Českým vysokým učením technickým v Praze (42), za desetileté období podala tato vysoká škola 429 patentových přihlášek a bylo jí uděleno 367 patentů.
Za posledních dvacet let se výrazně zvýšila patentová aktivita veřejných vysokých škol. Zatímco v roce 1999 bylo veřejným vysokým školám uděleno pouze 5 patentů, v roce 2009 to bylo již 60 a v roce 2019 dokonce 134 patentů.

Patentové ochrany přihlašovatelů z ČR u ÚPV ČR

Patentové ochrany přihlašovatelů z ČR u ÚPV ČR
Zdroj: ÚPV ČR, vlastní dopočty ČSÚ

Autoři jsou hlavně muži

V České republice jsou patenty doménou mužů. Podíl žen jako původců vynálezů na podaných patentových přihláškách je u nás dlouhodobě velmi nízký, v posledních deseti letech to bylo okolo 10 %. Vyšší podíl zaznamenáváme pouze v případě veřejných výzkumných institucí. Na přihláškách z nich jsou ženy uvedeny jako autorky u 24 % patentů.
Ještě v roce 2000 bylo mezi původci patentů pouze 5 % žen. Do roku 2010 se jejich zastoupení zvýšilo na 12 % a od té doby již stagnuje.

Úspěšnější jsou veřejné vysoké školy a výzkumné instituce

Z 6 320 přihlášek podaných mezi roky 2000 až 2009 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, jimž byl patent udělen k 80 %, resp. 76 % z podaných patentových přihlášek. V případě podniků byla úspěšnost 55 % a u fyzických osob pouze 28 %.
V zahraničí podaly subjekty z ČR nejvíce patentových přihlášek v roce 2018 u Patentového úřadu Spojených států. Jednalo se o 577 patentových přihlášek a uděleno jim u tohoto úřadu bylo ve stejném roce 325 patentů. U Evropského patentového úřadu podali přihlašovatelé z Česka 243 přihlášek patentů a obdrželi 125 patentů. V porovnání s jinými státy se však jedná o velmi zanedbatelná čísla. Například populačně podobně velké Rakousko mělo v roce 2018 proti Česku u Evropského patentového úřadu téměř desetinásobek podaných patentových přihlášek a dokonce třináctkrát více udělených patentů. Více ZDE.

Více se dočtete zde: Věda, výzkum, inovace