Přejít k obsahu

Rekordní těžba dřeva souvisí s kůrovcovou kalamitou

Josef Kahuda

26. 06. 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Lesnictví a myslivost
  • Lesnictví
Těžba dřeva v České republice vloni dosáhla rekordního objemu. Došlo také k výraznému nárůstu plochy zalesňování. Těží se zejména stromy napadené kůrovcem a polomy.

Z celkové těžby o objemu 32,6 mil. m³ dřeva bez kůry tvořila naprostou většinu těžba nahodilá (95,0 %). Při ní se zpracovávají zejména kůrovcem napadené stromy a polomy. V roce 2019 bylo takto vytěženo téměř 31 mil. m³ dřeva. Nepříznivý trend v lesích zaznamenaný už v předchozích letech tak dále pokračuje. Nejvíce se opět těžil smrk (90,1 %), dále borovice (4,0 %), buk (1,7 %) a modřín (1,5 %). Jehličnaté dřeviny představovaly 96,1 % celkového objemu těžby, množství vytěžených listnatých dřevin se oproti předchozímu roku snížilo o 203 tis. m³ (–13,8 %).
Z územního hlediska se nejvíce dřeva vytěžilo v Kraji Vysočina (7,8 mil. m³), dále pak v krajích Jihočeském (4,3 mil. m³), Jihomoravském (3,4 mil. m³) a Olomouckém (2,9 mil. m³). Největší objemy dřeva v rámci nahodilé těžby byly zpracovány opět v Kraji Vysočina (7,7 mil. m³), kde prakticky probíhala pouze tato těžba.

Podíl jehličnanů a listnáčů při zalesňování (tis. ha)

Podíl jehličnanů a listnáčů při zalesňování (tis. ha)
Zdroj: ČSÚ

Roste také zalesňovaná plocha

Plocha zalesňování (sadba a síje) činila v loňském roce 28 670 ha. Meziročně došlo k jejímu významnému navýšení o 7 425 ha, což představuje nárůst o 35 %. Je zde patrná souvislost se vzrůstající těžbou dřeva. Lokality po těžbě je třeba znovu zalesnit. V rámci zalesňované plochy již mírně převažovaly listnaté dřeviny (51,3 %), a situace v lesním hospodářství se tedy mění. Z jednotlivých druhů stromů se ale i přesto při zalesňování nejvíce uplatňoval smrk (30,5 %), následovaný bukem (25,0 %), dubem (16,6 %) a borovicí (8,2 %). Při výsadbě se spotřebovalo 178,1 milionu sazenic, podíl listnatých sazenic činil 62,7 %. Průměrná spotřeba na hektar sadby byla 6 315 sazenic, přičemž v případě jehličnatých dřevin byla spotřeba nižší (4 785 sazenic/ha) a u listnatých dřevin vyšší (7 801 sazenic/ha).
Ke zvětšení ploch došlo také u přirozené obnovy, a to na 5 224 ha (+28,2 %). Zde naopak převažovaly jehličnany s podílem 57,2 %.
Na konci roku 2019 lesní pozemky zaujímaly výměru 2 675 670 ha, což oproti předchozímu roku znamenalo nepatrný nárůst (+2 278 ha). Většinu lesů (54,2 %) u nás spravují státní subjekty.

Podíl jehličnanů a listnáčů na celkové těžbě dřeva (mil. m³ bez kůry)

Podíl jehličnanů a listnáčů na celkové těžbě dřeva (mil. m3 bez kůry)
Zdroj: ČSÚ

Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Lesnictví – 2019. ZDE.

Více se dočtete zde: Zemědělství