Přejít k obsahu

Proč jsou některé domácnosti bez internetu?

Lenka Weichetová

26. 06. 2020

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT
V Česku máme dobré internetové pokrytí. Ale ve srovnání s EU více našich domácností bez internetu nemá o připojení zájem.

V roce 2019 uvedlo 81 % českých domácností, že mají doma internet. Většina má pevné připojení, jako je například internet přes kabelovou televizi nebo přes rozvody pevné telefonní sítě. Patří sem také domácnosti připojené k páteřní síti vzduchem prostřednictvím vysílačů signálu wi-fi, které převažují ve venkovských oblastech. Domácnosti, jež pevný internet nemají, se připojují přes mobilní telefon. Celkem 19 % domácností v Česku zůstává zcela bez internetu. Podíl takových domácností ovšem každým rokem klesá.
V absolutních počtech nemá připojení k internetu přibližně 837 tisíc domácností. Přitom 622 tisíc z nich tvoří domácnosti seniorů, tedy takové, kde jsou všichni členové starší 65 let. Z domácností seniorů nemá internet celých 60 %, což je ve srovnání s ostatními typy domácností dost výjimka, protože ze všech ostatních domácností se k internetu nepřipojuje pouze 6,3 %.

Domácnosti bez internetu

Domácnosti bez internetu
Zdroj: ČSÚ

Finance jsou stále menší překážkou

Lidé žijící v domácnostech bez internetu nejčastěji uvádějí, že o internet nemají zájem. Uvedlo to 81 % domácností bez této technologie. Z domácností seniorů to bylo dokonce 87 %, z ostatních domácností „jen“ 64 %.
Neseniorské domácnosti jako důvod nepřipojení k internetu častěji uváděly nedostačující finance na pořízení potřebného vybavení, jako je počítač nebo chytrý telefon, nebo také příliš vysoké měsíční platby za připojení. Finanční důvody hrály roli ve 30 % neseniorských domácností bez internetu. Domácnosti seniorů naopak uváděly finance jako důvod pouze v 10 %. Povzbudivý může být fakt, že nedostačující finance jsou v připojení domácností na internet čím dál tím menší překážkou. Ještě v roce 2015 tuto příčinu uvádělo 29 % všech domácností bez internetu, v roce 2019 to bylo ze všech domácností již jen 15 %.
Téměř 9 % neseniorských domácností bez internetu také uvedlo, že sice internet doma nemají, ale využívají ho jinde, například v práci, a proto ho doma už nutně nepotřebují. Mezi domácnostmi seniorů se takových našla 2 %. Přibližně třetina domácností nevybavených internetem bez ohledu na věk svých členů také přiznala, že s internetem neumí pracovat, takže mít ho doma by pro ně bylo zbytečné. A pouze okolo 4 % domácností bez internetu vyjádřilo obavy o soukromí či bezpečnost, kdyby si internet pořídily.

Proč nemají domácnosti internet (2019, % z domácností bez internetu)

Proč nemají domácnosti internet (2019, % z domácností bez internetu)
Zdroj: ČSÚ

Sousedé nás předčí v neznalostech

Češi se od průměru Evropské unie odchylují hlavně ve dvou oblastech. Jednou z nich je, že máme velice dobré pokrytí internetem, a tedy naprosté minimum českých domácností uvádělo jako důvod nepřipojení špatné pokrytí. Lépe na tom byli už pouze Belgičané.
Druhá odchylka spočívá v tom, že velké množství českých domácností bez internetu nemá o internet zájem. V této oblasti nás předčili již jen Kypřané. O trochu více se přibližujeme průměru EU v podílu domácností, které uvedly jako důvod nepřipojení to, že nemají dostatečné znalosti práce s digitálními technologiemi. V Česku tuto příčinu zmínila třetina domácností bez internetu oproti 44 % domácností v celé EU. Častěji uváděli neznalost práce s IT všichni naši sousedé, tedy Němci, Rakušané, Poláci i Slováci. Dalším důvodem, který Češi uváděli méně často než respondenti ze zbytku EU, byly obavy o soukromí či bezpečnost. Z českých domácností bez internetu ho jmenovala přibližně 4 %, což je podobný podíl jako v sousedním Polsku. Průměr EU28 přitom činil 12 %.

Více se dočtete zde: Informační technologie