Přejít k obsahu

Loni bylo vydáno nejvíce neschopenek za 10 let

Alena Hykyšová

26. 06. 2020

  • Statistiky
  • Společnost
  • Sociální zabezpečení
  • Pracovní neschopnost
Češi také kvůli nemoci zůstávali déle doma než v předchozích letech. Průměrná pracovní neschopnost trvala 42,4 dne.

V roce 2019 bylo nově nahlášeno 1 914,8 tis. případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Oproti roku 2018 přibylo 65,3 tis. případů. Již tradičně do pracovní neschopnosti nastupovaly častěji ženy, kterým byl vydán více než milion neschopenek.
Za druhou polovinu roku 2019 bylo nahlášeno celkem 838,5 tis. případů pracovní neschopnosti pro nemoc. To je o 18 % více v porovnání se stavem za 2. pololetí předchozího roku. Tento nárůst může souviset se zrušením karenční doby od 1. července 2019, kdy je náhrada mzdy zaměstnanci vyplácena již od prvního dne pracovní neschopnosti.
Při přepočtu na 100 pojištěnců bylo za celý rok 2019 nahlášeno 40,5 případu dočasné pracovní neschopnosti. Z důvodu nemoci připadalo na 100 pojištěnců 36 případů pracovní neschopnosti, tedy o 10 více než v roce 2014.

Změny v délce pracovní neschopnosti

Češi v roce 2019 stonali déle, celkem se jedná o 81 205 tis. dnů strávených v pracovní neschopnosti, o 5 % více než v předchozím roce. Pracovní neschopnost trvala v průměru 42,4 dne, tj. o 0,7 dne déle než v roce 2018. Ženy strávily na neschopence v průměru o 2,5 dne déle než muži.
Průměrná délka trvání pracovní neschopnosti bývá kratší v prvním pololetí než v pololetí druhém. To je způsobeno velkým počtem krátkodobých pracovních neschopností z důvodu respiračních onemocnění během chřipkových epidemií začátkem roku. V roce 2019, pravděpodobně i vlivem zrušení karenční doby, byla ovšem průměrná délka trvání pracovní neschopnosti v druhém pololetí dokonce o 0,5 dne kratší než v pololetí prvním. To ukazuje na větší výskyt krátkodobých pracovních neschopností v druhém pololetí, než bývalo obvyklé.

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc, 2015–2019 (v tis.)

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc, 2015–2019 (v tis.)
Zdroj: ČSÚ

Nejčastěji trpí dýchací a pohybová soustava

V roce 2019 v České republice chybělo denně na pracovištích v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz v průměru 222 479 pojištěnců, což ve srovnání s předchozím rokem znamená nárůst o 5 %.
Nejčastější diagnózou jsou již dlouhodobě nemoci dýchací soustavy, které v roce 2019 způsobily 37 % všech případů. Na druhé straně vyžadují onemocnění dýchací soustavy nejkratší dobu pracovní neschopnosti ze všech diagnóz – v průměru 15,5 dne na jeden případ. Druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti představovaly nemoci pohybové soustavy, které v roce 2019 tvořily pětinu všech případů. Tyto nemoci se vyznačují průměrnou dobou trvání delší než 2 měsíce (66 dnů) na jednu neschopnost.
Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2019.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost