Přejít k obsahu

Přibývá nás, hlavně ze zahraničí

Jan Cieslar

30. 04. 2020

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Stěhování
Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2019 vzrostl o 44,1 tisíce. Nárůst ale zajišťovala především migrace.

Přírůstek obyvatel byl nejvyšší ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, v obou případech činil téměř 16 tisíc osob. Ke třetímu nejvyššímu přírůstku obyvatel – o 5,2 tisíce – došlo v Plzeňském kraji. Ve čtyřech krajích – Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském – se počet obyvatel v průběhu roku 2019 snížil. Úbytek byl nejvýraznější v Moravskoslezském kraji, jehož populace během roku 2019 ztratila bezmála 2,8 tisíce osob, ve zbývajících třech krajích se poklesy pohybovaly jen v řádu několika stovek.

Dominují střední Čechy a Praha

Na konci roku 2019 měl největší populaci – 1,385 milionu obyvatel – Středočeský kraj, který se na prvním místě co do početnosti drží již od roku 2010. Druhým nejlidnatějším krajem zůstalo hlavní město Praha, jehož počet obyvatel dosáhl 1,324 milionu. Meziročně se nezměnilo ani pořadí krajů podle počtu obyvatel na dalších místech. Nejméně obyvatel mělo bydliště v Karlovarském kraji (295 tisíc) a v kraji Libereckém (444 tisíc).
S výjimkou Moravskoslezského kraje se do všech krajů během roku 2019 více lidí přistěhovalo, než se z nich vystěhovalo. Zásluhu na kladné bilanci stěhování v jednotlivých krajích měla zejména zahraniční migrace. Pouze ve Středočeském kraji se na růstu počtu obyvatel stěhováním podílela z větší části migrace vnitřní, tedy příliv obyvatel z ostatních regionů Česka. Z celkového počtu 14,4 tisíce přistěhovalých zajistila vnitřní migrace 8,4 tisíce, zatímco zahraniční migrace 6 tisíc. Ve všech krajích se na zahraniční migraci z největší části podíleli lidé z Ukrajiny, silnou skupinou byli rovněž Slováci.
Ve vnitřní migraci dominuje stěhování mezi Prahou a Středočeským krajem. Z celkového objemu 89,1 tisíce stěhování mezi kraji představovala celou jednu čtvrtinu změna bydliště z Prahy do Středočeského kraje či naopak. Z Prahy do Středočeského kraje se loni přestěhovalo 14,8 tisíce osob a 7,4 tisíce osob se stěhovalo opačným směrem. Třetí nejsilnější proud obyvatel směřoval z Ústeckého kraje do Prahy a čítal 1,9 tisíce osob.

Pohyby obyvatel v roce 2019 (tis. obyvatel)

 

Pohyby obyvatel v roce 2019 (tis. obyvatel)
Zdroj: ČSÚ

Dětí ubývá

Převaha živě narozených dětí nad počtem zemřelých obyvatel byla nejvyšší v Praze (o 2,8 tisíce) a dále v krajích Středočeském (o 1,4 tisíce) a Jihomoravském (o 1,1 tisíce). Nepatrný přirozený přírůstek (0,1 tisíce) pak vykazovala bilance v krajích Libereckém a Pardubickém. V ostatních devíti krajích byl počet zemřelých vyšší než počet živě narozených dětí, nejvýrazněji v kraji Moravskoslezském (o 1,7 tisíce). Ve srovnání s předchozím rokem ve většině krajů počet živě narozených dětí poklesl, mírný růst (do 150 dětí) bylo možné sledovat pouze v krajích Pardubickém, Karlovarském, Středočeském a v Kraji Vysočina.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo