Přejít k obsahu

Podíl vysokoškoláků v populaci roste

  • Statistiky
  • Společnost
  • Vzdělávání
  • Vysoké a vyšší odborné školy
V rozmezí let 2010 až 2018 přibylo v České republice téměř 500 tisíc vysokoškolsky vzdělaných osob. Rychleji přibývaly vysokoškolsky vzdělané ženy. Rostoucí trend byl zaznamenán i u počtu středoškoláků s maturitou.

Ubývá vyučených

Rostoucího trendu se ve sledovaném období dočkali i středoškoláci s maturitou, ale nárůst jejich počtu nebyl tak výrazný (celkem 128 tis. osob, z toho 50 tis. žen). Lidé ve věku 15–24 let ještě převážně studují, a proto nebyli do šetření zahrnuti.
V případě osob se základním vzděláním a vyučených došlo v daném časovém úseku naopak k poklesu. Počet lidí s maximálně dosaženým základním vzděláním se snížil o přibližně 177 tis. s tím, že v této kategorii ubylo především žen (160 tis.). U vyučených byl pak pokles ještě markantnější. Jejich celkový počet se snížil o 205 tisíc, přičemž mírně více ubylo mužů (109 tis.).
Nutno dodat, že celková populace zaznamenala mezi roky 2010 a 2018 zvýšení o 246 tis. osob, z toho 108 tis. žen.

Nejvyšší dosažené vzdělání populace podle věku v roce 2018 – STRUKTURA podle úrovně vzdělání

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil, ČSÚ

Rozdíly mezi pohlavími

Mezi vysokoškolsky vzdělanými nejvíce narostla věková kategorie 35–44 let, v níž přibylo 124 tis. vysokoškolaček a 86 tisíc vysokoškolsky vzdělaných mužů. Značné rozdíly mezi oběma pohlavími se objevily ve věkové kategorii 25–34 let. Její celkový stav se zvýšil o 72 tis. žen, ale pouze o 16 tis. mužů.
Mezi vyučenými převládají v populaci dlouhodobě muži. Středoškolské vzdělání s maturitou je oproti tomu doménou žen. Tento trend je třeba mít na paměti i při pohledu na úbytek vyučených ve věku 25–34 let. Počet středoškolsky vzdělaných bez maturity v uvedeném věku klesl o 188 tisíc osob, z toho 115 tis. mužů. Počet maturantů se snížil o 162 tis. osob, ovšem na rozdíl od vyučených ubylo převážně žen – 118 tis.
V roce 2010 činil podíl vysokoškolaček na celkovém vzdělání žen 12,7 %. Celkový podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů byl mírně vyšší než u žen, a sice 14,8 %. Ve věkové kategorii 25–34 let byl ovšem poměr pohlaví opačný. Podíl vysokoškolaček je v této věkové kategorii nejvyšší za celou populaci žen (25,4 %), naproti tomu muži vysokoškoláci v uvedeném věku tvoří „jen“ 20 % z celkové mužské populace.
Nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 25–34 let od roku 2010 je velmi markantní. Podíl vysokoškolaček v této kategorii vzrostl
o 15 procentních bodů, oproti tomu podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů ve stejném věku zaznamenal zvýšení o pouhých 6 procentních bodů.
Celkový podíl vysokoškolsky vzdělaných bez rozlišení věku se od roku 2010 zvyšoval u obou pohlaví. Ženy dosáhly nárůstu o cca 7 procentních bodů, muži o 4,5 procentního bodu.

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil, ČSÚ

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil, ČSÚ

Zaměstnanci a podnikatelé podle vzdělání

Zajímavý pohled nabízí také porovnání změn v počtech zaměstnanců a podnikatelů podle dosažené úrovně vzdělání.
V letech 2010–2018 se celkový počet zaměstnanců zvýšil o 377 tisíc osob, z toho 222 tis. žen. V případě podnikatelů (zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné bez pomáhajících rodinných příslušníků) vzrostl pouze počet žen, a sice o 37 tis., zatímco podnikajících mužů o více než 6 tis. ubylo. Přesto v roce 2018 podnikalo 606 tis. mužů a 291 tis. žen.
Na početním růstu podnikatelek se velmi významně podílejí vzdělané ženy. Počty podnikatelek s maximálně základním dosaženým vzděláním stagnovaly, a počty vyučených dokonce poklesly. Zato podnikatelek s maturitou bylo v roce 2018 o 14 tis., a vysokoškolsky vzdělaných podnikatelek dokonce o téměř 28 tis. více než v roce 2010.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé se hlavní měrou zasloužili také o nárůst počtu zaměstnanců. Jejich řady rozšířilo 222 tis. vysokoškolaček a 139 tis. vysokoškoláků.

Více se dočtete zde: Vzdělávání