Přejít k obsahu

Rumunsko předalo předsednictví Rady EU Finsku

  • Události
  • Svět
Rumunsko ukončilo své první předsednictví v Radě EU 30. června 2019 a bylo vystřídáno Finskem. Tzv. trio Rumunsko – Finsko – Chorvatsko se postupně vystřídá v čele Rady EU, a to až do června 2020.

Pracovní skupina Rady pro statistiku se pod vedením předsedy rumunského statistického úřadu Tudorela Andreie sešla během první poloviny roku 2019 pouze jednou, aby pokračovala v projednávání návrhů nařízení o integrovaných sociálních statistikách (IESS) a statistice v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Ohledně nařízení o evropských podnikových statistikách (FRIBS) a IESS dosáhlo předsednictví dohody s Evropským parlamentem (EP) a nařízení bylo nakonec přijatelné pro většinu členských států. Během rumunského předsednictví bylo v Úředním věstníku EU po projednání za předchozích předsednictví zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách. V rámci svého předsednictví uspořádal rumunský statistický úřad v dubnu v Bukurešti konferenci zaměřenou na sčítání lidu a v květnu mezinárodní konferenci týkající se využití R softwaru.

Finské předsednictví

Pětičlenný finský předsednický tým naplánoval během svého funkčního období čtyři jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku a chce pokračovat v projednávání návrhu nařízení, který zůstává otevřen (nařízení ke statistice migrace). V plánu je také monitorování jednání o návrhu nařízení zřizujícího program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku projednávaném na půdě Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst. Formálně zůstávají otevřeny také návrhy k IESS a FRIBS, které by měly být definitivně schváleny s novým EP během podzimu 2019. Finský statistický úřad plánuje uspořádat v listopadu 2019 v Helsinkách seminář pro předsedy národních statistických úřadů. Předání finského předsednictví v oblasti statistiky Chorvatsku proběhne 19. prosince 2019.